Obowiązek rejestracji praktyki zawodowej dla lekarzy na kontraktach. Zostało niewiele dni

Autor: Katarzyna Lisowska/Rynek Zdrowia • • 20 grudnia 2012 06:31

Do końca roku każdy lekarz pracujący na kontrakcie musi zarejestrować praktykę zawodową. Z sygnałów napływających z okręgowych izb lekarskich wynika, że specjaliści zapominają o tym obowiązku lub czekają z nim do ostatniej chwili. Tymczasem brak rejestracji może formalnie oznaczać, że po 31 grudnia nie będą mogli pracować na kontrakcie w szpitalu czy przychodni.

Część lecznic sama zobowiązała swoich pracowników do dokonania takiej rejestracji, by uniknąć problemów związanych z niedopełnienia tego obowiązku. Taka sytuacja miała miejsce m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim nr. 2 im. Biziela w Bydgoszczy.

Jak informuje portal rynekzdrowia.pl Kamila Wiecińska, rzecznik szpitala im. Biziela, tutejsi lekarze zaktualizowali wpisy już w pierwszej połowie roku (początkowo ustawa nakładała obowiązek rejestracji właśnie do 30 czerwca 2012 r. - red.).

- Obowiązek rejestracji praktyk w związku z zatrudnieniem na kontraktach w szpitalu dotyczył w sumie 122 specjalistów - podkreśla rzeczniczka.

Obowiązek ustawowy
Z danych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) wynika, że z ustawowego obowiązku wywiązało się dotąd ok. 21 tys. lekarzy, pracujących na kontraktach. Ilu do tej pory tego nie zrobiło trudno dokładnie oszacować.

Według wykazu praktyk lekarskich sporządzonego na podstawie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z października 2012 r. liczba zarejestrowanych praktyk była następująca :

1. Indywidualna praktyka lekarska - 20 082;
2. Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania - 11 088;
3. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - 45 892;
4. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska w miejscu wezwania - 20 959;
5. Indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - 40 831:
6. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego -16 371;
7. Grupowa praktyka lekarska - 1 487;
8. Lekarze podsiadający praktykę lekarską - 103 380 (określone na podstawie indywidualnego numeru pozwolenia wykonywania zawodu NPWZ).

Jak informuje resort zdrowia duża część praktyk ma więcej niż jeden określony kod rodzaju praktyki, w związku z tym taka praktyka została uwzględniona w zestawieniu dwu lub trzykrotnie - dla każdego kodu, którym jest określona.

Konsekwencje wpisu?
- Do tej pory w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie zarejestrowało swoją praktykę ok. 7 tys. specjalistów - mówi nam Ewa Gwiazdowicz, rzecznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dodaje: - W ubiegłym roku była to zdecydowanie większa liczba, bo w rejestrze figurowało ok. 16 tys. zgłoszeń. Trudno jednak stwierdzić czy tylu specjalistów będzie próbowało się zarejestrować i w tym roku. Trzeba pamiętać, że lekarze często przemieszczają się, zatem mogą rejestrować się w innych izbach. Część z nich zmienia rodzaj umowy o pracę i z tego powodu nie ma obowiązku rejestru.

Jednak zdaniem rzeczniczki obecna liczba z pewnością się jeszcze zmieni, ponieważ część lekarzy obowiązek rejestru praktyki w izbie zostawia na ostatnią chwilę. 

Zdaniem ekspertów niektórzy lekarze mogą jednak nie zgłosić się w obawie przed konsekwencjami, które pociągnie za sobą uzyskanie takiego wpisu.

- Taki lekarz staje się podmiotem leczniczym równoprawnym ze swoim pracodawcą - podkreślał na łamach Gazety Prawnej Rafał Janiszewski, prawnik z Kancelarii Doradczej Rafała Janiszewskiego.

Według eksperta taka rejestracja skutkuje przejęciem przez lekarza jeszcze szerszej odpowiedzialności za wykonywanie zawodu.

Może np. ponosić skutki finansowe zakwestionowania przez NFZ niektórych świadczeń, które płatnik uzna za ponadlimitowe, ale nie ratujące życie. Wtedy kwestionuje zasadność ich wykonywania, a także finansowania. Dotychczas lekarz kontraktowy nie musiał się martwić o to, czy takie wykonane przez niego procedury NFZ rozliczył ze szpitalem.

Spóźniony system
Katarzyna Strzałkowska, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej zaznacza  jednak, że opóźnienia z rejestracją praktyk są z kolei efektem opóźnień z uruchomieniem Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

- Pierwsza wersja rejestru była prezentowana pod koniec 2011 roku. Jednak ze względu na olbrzymią ilość błędów rejestr nie mógł być wykorzystywany w celu rejestrowania praktyk lekarskich. Niezbędny do prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą system teleinformatyczny został udostępniony organom rejestrowym dopiero w maju tego roku - informuje nas rzeczniczka. 

Z końcem czerwca br. nastąpiła zmiana wykonawcy systemu, która pociągnęła za sobą przerwę w jego działaniu. Przerwa ta uniemożliwiła okręgowym radom lekarskim realizację zadań organu rejestrowego nałożonych przez ustawę. W trakcie jej trwania lekarze, lekarze dentyści nie mogli zarejestrować praktyki zawodowej ani otrzymać zaświadczenia o wpisie do rejestru. System teleinformatyczny został uruchomiony 24 lipca 2012 r., ale w jego funkcjonowaniu ciągle występowały liczne nieprawidłowości, związane m.in. z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru.

Lekarzu zarejestruj się, jeśli...
Obowiązek rejestru praktyki lekarskiej wynikają z ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r.

- Nowe przepisy dotyczą lekarzy wykonujących zawód w ramach indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - zaznacza Strzałkowska.

Dodaje: - Zgodnie z art. 20 wspomnianej ustawy miejscem wezwania dla takiej praktyki nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, na przykład zatrudniający ich szpital czy przychodnia. Jeśli więc lekarz zamierza dodatkowo jeździć prywatnie do pacjenta na wizyty, musi zarejestrować tego rodzaju praktykę w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Naczelna Izba Lekarska wyjaśnia, że lekarz, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonywał zawód w szpitalu bądź innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, powinien do końca 2012 roku zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej celem zarejestrowania praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem i ewentualnie złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

Kto nie musi
Rzecznik przypomina, że lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej obecnie w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich, nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki.

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wpisy do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oznacza to, że dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały niejako przepisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum