OZZL ws. lekarzy endoskopistów

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 17 lipca 2013 10:42

OZZL zaproponowało Ministerstwu Zdrowia spotkanie ws. lekarzy endoskopistów pomijanych przez obecne zarządzenie prezesa NFZ. Pismo w tej sprawie zostało skierowane do resortu we wtorek (16 lipca) przez przewodniczącego zarządu OZZL, Krzysztofa Bukiela.

Zarząd OZZL zwrócił w nim uwagę, że zarządzenie Nr 80/2008/DSOZ prezesa NFZ z 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju AOS zawiera istotną lukę prawną w odniesieniu do wymogów stawianych lekarzom wykonujących badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Nie uwzględnia ono bowiem lekarzy, którzy faktycznie mają kwalifikacje do wykonywania powyższych badań i mogą je udokumentować, ale nie spełniają warunków zawartych w zarządzeniu: gdy nabywali kwalifikacje obowiązywały inne procedury szkolenia i inne formy udokumentowania umiejętności niż ustalone obecnie przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne i Polskie Towarzystwo Chirurgiczne, a będące podstawą dla warunków ustalonych przez prezesa NFZ.

Krzysztof Bukiel przypomina, że przedstawiciele NFZ również zadeklarowali chęć rozwiązania problemu poprzez takie uzupełnienie w/w zarządzenia, które spowoduje, iż wspomniani lekarze będą mogli wykonywać badania w AOS. 

"W tym celu konieczne jest jednak ustalenie jednoznacznych  i powtarzalnych kryteriów, które uwzględniałyby tych lekarzy.  Zgodnie z art. 146 ulst.1. pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prezes NFZ sam określa warunki wymagane od świadczeniodawców. Mógłby zatem określić te warunki bez jakichkolwiek konsultacji. Jednak jego intencją jest (...)  aby w tej sprawie uzyskać zgodę między zainteresowanymi stronami oraz akceptację ministra zdrowia"- czytamy w piśmie. 

Dlatego OZZL zdecydowało się zwrócić do ministra z prośbą o zorganizowanie spotkania zainteresowanych stron: przedstawicieli NFZ, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz OZZL, reprezentującego lekarzy endoskopistów, których wspomniane zarządzenie pozbawia praw nabytych.

Celem tego spotkania byłoby opracowanie kryteriów uznawania przez NFZ kwalifikacji lekarzy endoskopistów, którzy w obecnym zarządzeniu są pomijani.

Więcej: www.ozzl.org.pl 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum