NRL za wycofaniem uzgodnienia projektu warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 16 stycznia 2013 10:26

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uchwaliło wycofanie uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Samorząd lekarski wyjaśnia, że przyczyną jest brak woli ze strony NFZ oraz MZ do podjęcia pracy nad projektem nowych warunków umów.

NRL za wycofaniem uzgodnienia projektu warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Obecne rozporządzenie dotyczące ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ogłoszono 6 maja 2008 r.

Art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych reguluje procedurę ustalania ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W ust.1 zobligowano prezesa NFZ do opracowania projektu i uzgodnienia go w trybie negocjacji z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców.

Uzgodniony projekt ogólnych warunków umów stanowi podstawę do wydania przez ministra zdrowia stosownego rozporządzenia. Również w przypadku braku uzgodnienia projektu minister zdrowia jest właściwy do wydania rozporządzenia określającego ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podaje NRL, okres, który upłynął od wejścia w życie rozporządzenia tj. ponad 4 lata oraz dokonana w tym czasie zmiana przepisów m. in. wejście w życie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych uzasadnia podjęcie przez prezesa NFZ prac nad nowym projektem ogólnych warunków umów, do czego uprawnia go ust. 12 wymienionego na wstępie artykułu.

"Mimo wielokrotnie podejmowanych przez Naczelną Radę Lekarską prób nakłonienia prezesa NFZ do podjęcia nałożonych ustawą prac, jak również prób spowodowania stosownych działań nadzorczych przez ministra zdrowia, prace nie zostały podjęte" - czytamy w informacji NRL.

Uzasadnia to, zdaniem Prezydium NRL, wycofanie uzgodnienia, dokonanego przez przedstawicieli NRL w dniu 29 lutego 2008 r. w odniesieniu do części zapisów ogólnych warunków umów. W tej sytuacji, w ocenie NRL należy zatem uznać, że wycofanie uzgodnienia przez jedną ze stron negocjacji, oznacza brak przesłanek do dalszego działania przepisu w dotychczasowej treści, a zatem oznacza konieczność pilnego podjęcia przez prezesa NFZ prac nad projektem nowych warunków.

Więcej: www.nil.org.p

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum