NRL o projektcie ustawy o świadomym rodzicielstwie

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 17 grudnia 2012 11:12

Naczelna Rada Lekarska postuluje o odrzucenie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie. Decyzję w tej sprawie podjęto w piątek (14 grudnia)

W ocenie NRL „Problematyka planowania rodziny, ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży jest prawidłowo uregulowana w obowiązującej ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych i nie wymaga nowej regulacji prawnej".

Samorząd lekarski szczegółowo odniósł się też do kilku artykułów. Według niego propozycje zawarte w art. 13 projektu ustawy, powinny np. być rozpatrywane w ramach prac legislacyjnych nad ustawą o wspomaganej prokreacji (in vitro).

Z kolei propozycja, aby lekarz określał w formie pisemnej, jakie czynności medyczne są sprzeczne z wyznawanym przez niego systemem wartości i w związku z czym w przyszłości nie będzie ich wykonywał powołując się na klauzulę sumienia, jest nie do zrealizowania, gdyż lekarz w dniu składania takiego oświadczenia nie jest w stanie przewidzieć wszystkich takich działań medycznych (zmiany brzmienia art. 26 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty).

W przedstawionym projekcie zwraca ponadto uwagę brak uregulowań dotyczących zapobiegania i leczenia bezpłodności, a także brak propozycji przepisów dotyczących badań genetycznych, których nie można ograniczać wyłącznie do badań prenatalnych. Prawnego uregulowania tej problematyki dokonano już prawie we wszystkich państwach europejskich.

Więcej: www.nil.org.pl 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum