NIL/Rynek Zdrowia | 13-04-2015 10:49

NRL m.in. o przepisach dotyczących oddziałów ratunkowych i uprawnień lekarzy

Na stronie internetowej Naczelnej Izby lekarskiej opublikowano trzy apele Naczelnej Rady Lekarskiej, które zostały podjęte na jej posiedzeniu w piątek (10 kwietnia).

Opublikowane dokumenty dotyczą:

• podjęcia działań legislacyjnych dotyczących szpitalnych oddziałów ratunkowych

• apel do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu doprecyzowania przepisów dotyczących przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

• apel do prezesa NFZ w sprawie zmiany regulacji prawnych dotyczących zachowania przez lekarzy uprawnień wynikających z nabytych umiejętności. 

Więcej: www.nil.org.pl