nil.org.pl/Rynek Zdrowia | 04-12-2017 17:40

NRL do dyrektorów szpitali o szykanowaniu za opt-out: powiadomimy PiP

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wystosował w poniedziałek (4 grudnia) list otwarty do dyrektorów szpitali w sprawie wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out.

Hamankiewicz zapowiedział, że o wszelkich przypadkach niedozwolonej dyskryminacji lekarzy nie wyrażających zgody na pracę powyżej 48 godzin na tydzień będą powiadamiane organy PiP. Fot. Archiwum

Wyjaśnił, że akcji #stawiamynajakosc organizowana przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL, nie jest zwrócona przeciwko szpitalom, w których lekarze są zatrudnieni. Jej celem jest przypomnienie, że pacjentem powinien opiekować się lekarz, który nie jest nadmiernie przepracowany i ma czas na to, żeby stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Tymczasem w ostatnich dniach do Naczelnej Izby Lekarskiej docierają niepokojące informacje, że niektóre podmioty lecznicze podejmują wobec lekarzy biorących udział w akcji #stawiamynajakosc działania, do których pracodawca nie jest uprawniony.

W związku z tym Hamankiewicz zapowiedział, że o wszelkich przypadkach niedozwolonej dyskryminacji lekarzy nie wyrażających zgody na pracę powyżej 48 godzin na tydzień będą powiadamiane organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaznaczył, że niezależnie od tego pracownikom, którzy doświadczyli dyskryminacji ze strony pracodawcy, przysługują też środki indywidualnej ochrony prawnej wobec pracodawców, którzy dopuszczają się nierównego traktowania lub dyskryminacji.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do wszystkich administrujących placówkami medycznymi z prośbą o przestrzeganie przepisów prawnych. Podkreślił, że praca lekarzy w polskich realiach jest niezwykle trudna. Dlatego pogarszanie jej warunków poprzez dyskryminację pracowników wpłynie negatywnie na i tak ograniczone możliwości korzystania z opieki medycznej przez pacjentów.

Czytaj: www.nil.org.pl