NRL: aptekarze nie mogą kwestionować poziomu odpłatności na recepcie

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 30 lipca 2012 18:36

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz apeluje do prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza o zwrócenie uwagi kolegom i koleżankom zrzeszonym w izbie aptekarskiej na niestosowność poddawania w wątpliwość prawidłowości oznaczenia poziomu odpłatności leku przez lekarza.

NRL: aptekarze nie mogą kwestionować poziomu odpłatności na recepcie

Hamankiewicz podkreśla, że otrzymał wiele niepokojących sygnałów z całego kraju dotyczących kwestionowania przez aptekarzy poziomu odpłatności oznaczonego przez lekarza na recepcie oraz przekazywania pacjentom informacji, iż receptę na dany lek mogliby zrealizować z innym poziomem odpłatności nie ten, który na recepcie zamieścił lekarz.

W piśmie skierowanym do władz Naczelnej Rady Aptekarskiej, czytamy, że "takie postępowanie podważa zaufanie do działań lekarzy, którzy oznaczając poziom odpłatności kierują się treścią obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych oraz oceną stanu zdrowia pacjenta i odpowiadają za prawidłowe oznaczenie poziomu odpłatności. W konsekwencji powyższego zdarzają się sytuacje, w których pacjent wraca do lekarza z receptą próbując wymusić zmianę poziomu odpłatności oznaczonego na recepcie, pomimo iż nie jest to możliwe z uwagi na treść obwieszczenia oraz jego stan zdrowia." 

Ponadto Prezes NRL wyraził nadzieję, "że środowisko aptekarskie realizuje przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich w zakresie w jakim nakłada ono na osobę realizującą receptę obowiązek uzupełnienia lub poprawienia treści recepty w przypadku wystawienia jej w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem".

Dodaje w piśmie: "Odsyłanie pacjentów do lekarza celem poprawienia recepty w przypadku takich jej braków, które zgodnie z obowiązującym prawem może i powinien usuwać aptekarz jest działaniem, które godzi w dobro pacjentów."

Hamankiewicz zaznaczył również, że odpowiedzialność za określanie należnego pacjentowi poziomu odpłatności leku spoczywa na lekarzu wystawiającym receptę i jeżeli recepta taka jest wystawiona zgodnie z obowiązującym prawem, to aptekarze nie powinni poddawać w wątpliwość prawidłowości określenia poziomu odpłatności przez lekarza.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum