NIL o wpisach do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 09 maja 2012 21:24

Naczelna Izba Lekarska przypomina, że lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich, nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Zmian w rejestrze należy natomiast dokonać w przypadku ewentualnej konieczności aktualizacji danych lub gdy konieczność dokonania tych zmian wynika z ustawy.

Lekarze wykonujący zawód w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania powinni pamiętać, że zgodnie z art. 20 ustawy miejscem wezwania dla takiej praktyki nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Lekarze i lekarze dentyści mogą, a nawet powinni uzyskać z okręgowych rad lekarskich, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zaświadczenie to zawierać będzie m. in. numer księgi rejestrowej).

Więcej: www.nil.org.pl
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum