NFZ: zmiana zarządzenia dot. umów w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 06 października 2020 14:03

We wtorek (6 października) NFZ opublikował zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Na mocy tego zarządzenia dodano nowy produkt statystyczny: 5.07.01.0000057 – Liczba frakcji w procesie / cyklu leczenia – dawka całkowita. Świadczeniodawcy zobowiązani będą do jego sprawozdawania w sytuacji rozliczania produktów w zakresie teleradioterapii, brachyterapii oraz terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku, z katalogu stanowiącego załącznik 1d do zarządzenia.

Przyjęte rozwiązanie skutkuje koniecznością sprawozdawania całkowitej liczby frakcji w całym procesie/ cyklu leczenia. Poprzez gromadzenie informacji o charakterze statystycznym ma na celu wypracowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia optymalnego sposobu rozliczania, którego skutkiem będzie poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych w przedmiotowym zakresie.

W związku z wprowadzeniem produktu statystycznego zaktualizowano załącznik nr 1d do zarządzenia, dodając przy właściwych produktach rozliczeniowych, w części: Uwagi postanowienie o konieczności przekazania informacji o liczbie frakcji w całym cyklu leczenia za pomocą produktu statystycznego: 5.07.01.0000057 – Liczba frakcji w procesie/ cyklu leczenia – dawka całkowita oraz wykreśleniu z niego produktu rozliczeniowego, niesprawozdawanego przez świadczeniodawców do systemu informatycznego Funduszu od 2014 r.: 5.07.01.0000020 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry

Zarządzenie nadaje także załącznikowi nr 3b nowe brzmienie w związku z dodaniem w zakresach świadczeń w hospitalizacji – pakiet onkologiczny produktu rozliczeniowego: 5.52.01.0001509 - Ratunkowy dostęp do technologii lekowych - w trybie ambulatoryjnym.

Załącznikowi nr 9 do zarządzenia nadano nowe brzmienie ze względu na wprowadzenie do załącznika zmian o charakterze porządkującym w grupach: K60 Nowotwory gruczołów dokrewnych, N23 Noworodek wymagający intensywnej opieki, PZF06 Średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego < 18 r.ż. oraz liście N3a.\

Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej: nfz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum