NFZ: zarządzenie ws. umów na leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 19 kwietnia 2016 20:56

We wtorek (19 kwietnia) ukazało się zarządzenie nr 27/2016/DGL p.o. prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Mówi ono m.in. o tym, że świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą obowiązującą od 1 marca 2016 r.

Czytaj: www.nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum