NFZ/Rynek Zdrowia | 16-05-2013 16:20

NFZ o zasadach powoływania Zespołu ds. oceny jakościowej ofert

Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił na swojej stronie internetowej zarządzenie prezesa NFZ, Agnieszki Pachciarz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert.

Wprowadzone zmiany dotyczą składu Zespołu, uprawnień, a także zasad przyznawania wynagrodzeń za udział w Zespole.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej: www.nfz.gov.pl