MZ zmienia rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Autor: oprac. JJ • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia14 października 2021 12:00

Ministerstwo Zdrowia opublikowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

MZ proponuje zmiany w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Fot. Adobe Stock
  • Projekt rozporządzenia związany jest z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i ma na celu usunięcie nieścisłości oraz doprecyzowanie przepisów
  • Dzięki wprowadzanym zmianom możliwa będzie realizacja sesji psychoterapii przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, mających odpowiednie doświadczenie i dorobek naukowy, który będzie równoważny z zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego
  • Wprowadzane zmiany umożliwią poszerzenie katalogu personelu realizującego świadczenia

Doprecyzowanie przepisów

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu proponowane zmiany związane są w związku z wdrażaniem reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży i ma na celu usunięcie nieścisłości, doprecyzowanie przepisów oraz uwzględnienie postulatów ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia, jak również wprowadzenia zmian pozwalających na zaplanowanie kosztów realizacji poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Proponowana nowelizacja wprowadza zmiany poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej określonych w załącznikach do rozporządzenia, jak również nadaje nowe brzmienie załącznikowi nr 8 do rozporządzenia.

Wprowadzone w załącznikach nr 1, 4 oraz 6 do rozporządzenia modyfikacje dotyczą przede wszystkim doprecyzowania dotychczasowego brzmienia wybranych przepisów.

Rozszerzenie katalogu personelu upoważnionego do prowadzenia sesji psychoterapii

Dzięki wprowadzanym zmianom możliwa będzie realizacja sesji psychoterapii przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osoby posiadające decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie oraz osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dotychczas specjaliści ci mogli realizować świadczenia jedynie u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej określonych w załączniku nr 8 do rozporządzenia. Wprowadzenie zmian z pozostałych załącznikach rozszerzy katalog personelu realizującego świadczenia.

Zmiana jest związana z wprowadzeniem, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 226), nowej specjalizacji - psychoterapia dzieci i młodzieży.

Propozycja nowego brzmienia załącznika nr 8 do rozporządzenia wprowadza zmiany warunków, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych. Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim warunków realizacji świadczeń gwarantowanych dotyczących personelu oraz organizacji udzielania świadczeń

Zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń

Jak czytamy w OSR projektu rozporządzenia wprowadzane zmiany mają na celu poprawę dostępu do świadczeń dzięki zaproponowaniu wyceny świadczeń trafniej odpowiadającej kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców. Dzięki wprowadzaniu przepisów określających precyzyjniej warunki realizacji świadczeń możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń.

„Projekt rozporządzenia nie będzie miał bezpośredniego wpływu na sytuację ekonomiczną rodziny, obywateli oraz gospodarstw domowych, a także sytuację ekonomiczną osób niepełnosprawnych i osób starszych” - dodano w OSR. Jednocześnie w opinii autorów projektu będzie on miał wpływ na konkurencyjność przedsiębiorców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum