RCL/Rynek Zdrowia | 27-05-2019 12:28

MZ ws. dokumentacji wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w poniedziałek (27 maja) projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Konieczność nowelizacji wynika z przyjęcia dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. 

Rekomendowanym rozwiązaniem - jedynym możliwym, gdyż wynikającym wprost z dokumentu rządowego - jest podjęcie inicjatywy legislacyjnej. 

Działanie legislacyjne polegać ma na dokonaniu korekty w rozporządzeniu ministra zdrowia z 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. poz. 732).

Więcej: rcl.gov.pl