MZ szczegółowo o założeniach do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i RPP

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 27 stycznia 2015 18:39

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia została opublikowana informacja o przejętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra zdrowia.

Zgodnie z założeniami, zmiany w ustawie uregulują: prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej oraz zasady ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia, możliwości wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta, funkcjonowanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Dzięki nowym przepisom zwiększy się zakres ochrony praw pacjenta oraz wzmocni efektywność postępowań i interwencji podejmowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta. Do ustawy wprowadzone będą także regulacje zapewniające należytą ochronę zawartych w dokumentacji medycznej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w dokumentacji medycznej wiąże się bezpośrednio z określeniem kręgu osób uprawnionych do ich przetwarzania w ramach prowadzonej działalności leczniczej. Przepisy projektu nowelizacji ustawy doprecyzują te kwestie oraz określą zasady postępowania z dokumentacją medyczną w razie zakończenia działalności leczniczej.

Więcej: www.mz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum