MZ/Rynek Zdrowia | 12-06-2019 20:24

MZ: rozporządzenie dot. szkoleń w zakresie procedur medycznych wspomaganej prokreacji

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Fot. archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Ewentualne uwagi do ww. projektu wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać w terminie do 19 czerwca 2019 r.(również w edytowalnej wersji elektronicznej na adresa.widarska@mz.gov.pl ). Niezgłoszenie uwag w podanym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z przedstawienia stanowiska.

Więcej: rcl.gov.pl