MZ: przepisy o przymusie bezpośrednim do ponownej konsultacji

Autor: RPP/Rynek Zdrowia • • 08 maja 2018 11:19

Rzecznik praw pacjenta zwrócił się do ministra zdrowia o analizę zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dotyczących zasad przedłużania przymusu bezpośredniego. Minister zdrowia podzielił wątpliwości RPP i zapowiedział prace nad zmianą obowiązujących przepisów.

MZ: przepisy o przymusie bezpośrednim do ponownej konsultacji. Fot. Archiwum

Od 1 stycznia br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jedna z kluczowych zmian dotyczy zasad przedłużenia stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na kolejne okresy jego trwania.

Przymus bezpośredni może być stosowany cztery godziny, a następnie przedłużany na okresy nie dłuższe niż sześć godzin. Ponadto przedłużenie stosowania przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na każdy z kolejnych okresów, wymaga uzyskania opinii innego lekarza  psychiatry.

Informacje, które RPP uzyskał od dyrektorów ponad 100 szpitali psychiatrycznych wskazują, że znacząca ich liczba doświadcza problemów z realizacją nowego przepisu. Kierujący szpitalami wskazywali przede wszystkim na brak możliwości lub poważne trudności w realizacji obowiązku zasięgania opinii drugiego lekarza psychiatry przy każdorazowym przedłużeniu stosowania unieruchomienia lub izolacji. Trudności te wynikają z niedoboru odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów np. podczas pełnionych dyżurów, gdzie lekarze pracują zmianowo.

Dyrektorzy uważają, że wprowadzenie tych zmian przyczyniło się do wzrostu obciążenia fizycznego i psychicznego lekarzy.

W opinii jednego z konsultantów wojewódzkich w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, najbardziej niebezpieczną konsekwencją nowelizacji przepisów jest ryzyko, że lekarze nie będą zlecali przymusu bezpośredniego, będą go stosować nie dokumentując jego przebiegu lub kończyć zbyt wcześnie ze względu na brak dostępu do lekarza psychiatry.

Wprowadzane zmiany legislacyjne powinny realnie wpływać na poziom bezpieczeństwa i satysfakcji pacjentów, a te wzbudzają szereg wątpliwości - uważa Bartłomiej Chmielowiec.

Minister zdrowia podzielił stanowisko RPP wskazując, że kwestia ta będzie przedmiotem ponownych konsultacji z psychiatrami.

Więcej: www.rpp.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum