MZ/Rynek Zdrowia | 28-11-2016 20:37

MZ: nowe wymogi dla oddziałów anestezjologicznych od 2019

Nowe wymogi dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii będą obowiązywały od początku 2019 r. - zakłada opublikowany w poniedziałek (28 listopada) projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w anestezjologii i intensywnej terapii.

Chodzi m.in. o wyposażenie w odpowiedni sprzęt i aparaturę medyczną, a także zabezpieczenie personelu medycznego. Szpitale miały na to czas do połowy przyszłego roku. Termin przedłużono.

”Konieczność ujednolicenia i wydłużenia terminu dostosowania wynika ze zróżnicowanego poziomu standardu wyposażenia bazy oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, jak również zabezpieczenia personelu medycznego, co powoduje zagrożenie braku spełnienia przez podmioty lecznicze określonych w rozporządzeniu wymagań. Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania pozwoli na kontynuację działań dostosowawczych w tym zakresie” - stwierdzono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia.

Czytaj: www.rcl.gov.pl