MZ: konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie recept

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 04 października 2019 15:00

Do konsultacji publicznych trafił 4 października projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept. Projekt reguluje kwestie związane z terminem realizacji recept w wersji elektronicznej.

MZ: konsultacje projektu rozporządzenia w sprawie recept
Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt rozporządzenia stanowi zmianę rozporządzenia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745, z późn. zm.).

Zmiana § 11 rozporządzenia wynika z konieczności doprecyzowania kwestii terminu realizacji recept w postaci elektronicznej. Proponuje się wskazanie, że osoba uprawniona może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji, nie dłuższy niż 365 dni, kierując się aktualną wiedzą medyczną. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej wynosić będzie 30 dni od daty jej wystawienia.

Osobą uprawnioną do wystawienia recepty jest, zgodnie z w § 2 pkt 5 rozporządzenia, osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Resort zdrowia informuje, że na uwagi do wskazanego projektu czeka 30 dni od daty otrzymania pisma w wersji elektronicznej.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum