Uzdrowiska muszą dostosować się do nowych wymogów. Jest projekt rozporządzenia MZ

Autor: oprac. RR • Źródło: MZ/Rynek Zdrowia08 sierpnia 2021 15:01

MZ opublikowało w piątek (30 lipca) projekt rozporządzenia w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Istotą zmiany jest wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie wymogów określonych ww. rozporządzeniu.

Ok. 43% wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań do dnia 31 grudnia tego roku. Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)
  • Pierwotny termin na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego upływał 31 grudnia tego roku
  • MZ przeprowadziło analizę danych dot. stopnia dostawania uzdrowisk do nowych wymagań i doszło do wniosku, że 31 grudnia 2023 r. będzie optymalnym terminem, który umożliwi podmiotom kontynuację działań dostosowawczych
  • Analiza danych wykazała, że ok. 43% wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań do dnia 31 grudnia tego roku
  • Wpływ na decyzję MZ miał też argument, że stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac dostosowawczych

Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego stanowią przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą uzdrowiskową”, a ponadto w przypadku zakładów lecznictwa uzdrowiskowego są to także przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

Jak czytamy dalej w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, termin określony w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496), wydanego na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy uzdrowiskowej, na dostosowanie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, jest określony do dnia 31 grudnia 2021 r.

Czytaj również: Sanatorium z NFZ. Ceny poszły mocno w górę. Ile trzeba zapłacić za pobyt?

Uzdrowiska mają jeszcze 2 lata

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania, tj. wydłużenie o dwa lata terminu na spełnienie wymogów określonych w powyżej powołanym rozporządzeniu, wynika z przeprowadzonej analizy danych przekazanych w drugiej połowie czerwca 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia przez Naczelnych Lekarzy Uzdrowisk (NLU). Dane dotyczyły stanu lub etapu zaawansowania dostosowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań ww. rozporządzenia w poszczególnych uzdrowiskach, jak również przedstawiały szacunkowe terminy graniczne, do których nastąpi kompleksowe dostosowanie.

Zwłoka z powodu pandemii 

Analiza danych wykazała, że ok. 43% wszystkich zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego nie spełni wymagań określonych w ww. rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2021 r. Analiza danych przekazanych przez NLU do Ministerstwa Zdrowia spowodowała określenie tego terminu na dzień 31 grudnia 2023 r., jako optymalnego do umożliwienia podmiotom kontynuację działań podjętych w tym zakresie.

MZ zwraca ponadto uwagę, że wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii spowodował czasowe zaprzestanie działalności uzdrowiskowej, co również w konsekwencji uniemożliwiało podmiotom realizację prac dostosowawczych.

Czytaj: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum