MZ: będą nowe regulacje dotyczące uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Autor: oprac. MS • Źródło: RCL, Rynek Zdrowia13 maja 2021 13:15

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie regulacji uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia, trafił właśnie do konsultacji publicznych.

MZ: będą nowe regulacje dotyczące uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia dotyczącego regulacji uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Fot. archiuwum
  • Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia MZ ws. regulacji uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
  • Rozporządzenie dokonuje wdrożenia dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie norm bezpieczeństwa
  • W projekcie rozporządzenia utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S

 Rozporządzenie dokonuje wdrożenia dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego.

Projekt rozporządzenia powtarza regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. poz. 1534).

Rozporządzenie reguluje kwestie szkoleń kandydatów na inspektora

W projekcie rozporządzenia utrzymano podział typów uprawnień inspektora ochrony radiologicznej na uprawnienia typu R i typu S.

W projekcie rozporządzenia wskazano też, na szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Zakres tematyczny tego szkolenia uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo atomowe.

W noweli nie ma, jak w dotychczasowych przepisach, możliwości zwolnienia osób, ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej, z obowiązku posiadania stażu w przypadku osób, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej  i ubiegały się o uprawnienia tego samego typu lub ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej.

Uregulowane zostają też kwestie związane z egzaminem końcowym

Rozporządzenie określa też szczegółowo sposób przeprowadzenia egzaminu i sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej oraz sposób ustalania wyniku egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Krzysztof Saczka zastępca Głównego Inspektora Sanitarne wz. Głównego Inspektora Sanitarnego, który skierował projekt do konsultacji, podkreśla, że ewentualne uwagi do przedmiotowego projektu można zgłaszać w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum