Jeśli wyleczony pacjent pozostaje nadal w szpitalu - kto zapłaci?

Autor: Dbam o zdrowie/Rynek Zdrowia • • 27 stycznia 2012 09:43

Długość pobytu pacjenta w szpitalu jest uzależniona od stanu jego zdrowia, który ocenia lekarz. Pacjent nie ma prawa odmówić wypisu. Jeśli tak uczyni, to na nim ciąży obowiązek poniesienia opłaty za dalsze, ponad wymagane, dni pobytu w szpitalu.

Lekarz ma prawo wypisać pacjenta ze szpitala, gdy jego stan zdrowia nie wymaga udzielania dalszej opieki szpitalnej. Prawo mówi tu o świadczeniach w rodzaju "stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne". Prawo do wypisania Pacjenta ze szpitala opisuje art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654.

Ponadto, szpital ma również prawo, zgodnie z art.30 ust. 4 ww. ustawy, obciążyć pacjenta kosztami dodatkowego pobytu w szpitalu, jeżeli jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń.

W tym celu szpital powinien zawiadomić organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu danego pacjenta, jeżeli opiekun nie odbiera go ze szpitala w wyznaczonym terminie, a osoba ta jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Koszty transportu takiego pacjenta pokrywa gmina, która może następnie wystąpić do pacjenta lub osoby na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec pacjenta z roszczeniem o zwrot wydatkowanej kwoty.

Więcej: http://www.doz.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum