Dolnośląscy lekarze kontra NFZ w nowym konkursie na AOS, rozpisanym po wykryciu uchybień

Autor: Katarzyna Rożko/Rynek Zdrowia • • 18 kwietnia 2012 19:57

Przedstawiciele dolnośląskich środowisk lekarskich protestują przeciw "zastosowaniu odpowiedzialności zbiorowej" przez oddział NFZ we Wrocławiu za uchybienia w części przychodni. Fundusz ogłosił wcześniejsze postępowanie konkursowe na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS). NFZ wskazuje, że wymogi były znane, a pomimo to wiele sprawdzanych placówek ich nie spełniało i zapowiada przeprowadzenie kontroli u każdego oferenta.

W marcu 2012 r. Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ wypowiedział ok. 2600 umów w rodzaju AOS. Powód: uchybienia wykryte przed NFZ w połowie z 140 skontrolowanych placówek.

- Te nieprawidłowości dotyczyły m.in. braku sprzętu deklarowanego przy zawieraniu kontraktu czy harmonogramu pracy lekarzy, którzy mieli przyjmować np. dwa razy w tygodniu, a przyjmowali kilka razy w miesiącu - tłumaczyła wcześniej rzecznik DOW NFZ Joanna Mierzwińska.

Jak podała na stronie oddziału, od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe zasady realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w specjalistyce. Analiza danych za ten okres pokazała na istotne zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gabinetami w zakresie jakości i kompleksowości udzielanych świadczeń.

Krajobraz po kontroli
Kontrola wykazała, że wśród ok. 2600 gabinetów specjalistycznych na Dolnym Śląsku występują duże różnice w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w gabinetach specjalistycznych. Stąd decyzja o ogłoszeniu 2 kwietnia postępowania konkursowego w rodzaju AOS na okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Ogłoszono 492 postępowania, w 70 zakresach.

- Oferty konkursowe świadczeniodawcy mogą składać do 20 kwietnia, ich otwarcie nastąpi 25 kwietnia. Od tego dnia do około 12 maja komisja konkursowa będzie sprawdzała oferty pod względem formalno-prawnym. W połowie maja zaczną się kontrole u świadczeniodawców, które potrwają do 20 czerwca. Konkurs zostanie zakończony 30 czerwca. Przeprowadzimy kontrolę u każdego oferenta - informuje portal rynekzdrowia.pl rzecznik dolnośląskiego NFZ.

Jak podał oddział Funduszu we Wrocławiu, wartość rozwiązanych umów, które miały obowiązywać od września do grudnia 2012 r. wyniosła 121 mln zł. Wartość ogłoszonych obecnie postępowań konkursowych to 129 mln zł. Rzecznik zaznacza, że to o 8 mln więcej pieniędzy w porównaniu do wartości wypowiedzianych umów.

Lekarze: to dyktat
We wspólnym stanowisku przedstawionym w środę (18 kwietnia)  przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Związku Pracowników Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska oraz OZZL utrzymują, że decyzja DOW NFZ zagraża strukturze systemu opieki specjalistycznej.

W rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl Igor Chęciński, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej podkreśla, że stwierdzenie braków w kontrolowanych przez DOW NFZ placówkach ochrony zdrowia oraz zmiany w systemie rozliczania świadczeń nie mogą stanowić uzasadnionej i wystarczającej podstawy do wypowiedzenia przez DOW NFZ 2600 umów w rodzaju AOS.

- Zastosowanie zbiorowej odpowiedzialność i restrykcji wobec wszystkich świadczeniodawców, w sytuacji wskazania uchybień w kilkudziesięciu placówkach, potęguje zagrożenia zdrowotne na Dolnym Śląsku oraz utrudnia pacjentom i tak trudny dostęp do leczenia u specjalistów - uważa Igor Chęciński.

Wskazuje, że pomimo prośby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, DOW NFZ nie ujawnił szczegółów kontroli, nie uwzględnił  również propozycji DIL dotyczącej rozwiązania problemu poprzez podpisanie aneksów ze specjalistami.

- Nie ma woli dyskusji, jest dyktat monopolisty - stwierdził prezes DIL.

Konkurs czy loteria
Wiktor Wolfson, przewodniczący Związku Pracowników Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska, przewiduje, że decyzja DOW NFZ może się skutkować tym, iż spora grupa świadczeniodawców nie będzie mogła kontynuować kontraktów, gdyż nie zdążyła spełnić nowych wymogów.

- Świadczeniodawcy operują określonym budżetem inwestycjnym, mają plany, podjęli działania przygotowania placówek do nowych wymogów w celu przystąpienia do postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne w rodzaju AOS od 1 stycznia 2013 r. To drastyczne przyspieszenie, które zafundował im NFZ może wykluczyć ich z postępowania i sprawić, że stracą kontrakty na trzy najbliższe lata - mówi nam Wiktor Wolfson.

W jego opinii, przyśpieszony konkurs ofert będzie w gruncie rzeczy loterią. Podkreśla też, że decyzja DOW NFZ odbije się na pacjentach.

- Jeśli 1 września przychodnia straci kontrakt, pacjenci którzy się w niej leczą stracą również swoje miejsce w kolejce do specjalisty. To może spowodować sporą destabilizację w trudnej dziedzinie jaką jest opieka specjalistyczna. Dla wielu pacjentów będzie to oznaczać przesunięcie i tak już odległych terminów zaplanowanych porad i zabiegów na rok przyszły - wskazuje Wolfson.

Fundusz: prawda czy...
Joanna Mierzwińska, rzecznik oddziału Funduszu we Wrocławiu, wskazuje jednak, że świadczeniodawcy składając DOW NFZ aktualizację na 2012 r. zadeklarowali, że działają zgodnie z obowiązujący przepisami.

- Jeśli deklaracja była zgodna z prawdą, nie można mówić o dostosowywaniu placówek do nowych wymogów, gdyż kontraktujemy świadczenia zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2011 r. - podkreśla Joanna Mierzwińska.

W opinii sygnatariuszy stanowiska Dolnośląskiej Rady Lekarskiej, Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych, Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Dolnego Śląska i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 18 kwietnia, postępowanie DOW NFZ narusza prawa pacjenta, a także podstawowe zasady wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. zasadę ciągłości leczenia i dostępności do świadczeń specjalistycznych.

Jak podaje dolnośląski NFZ, wcześniejsze wypowiedzenie umów ma pozwolić na skontrolowanie gabinetów specjalistycznych przed zawarciem nowych kontraktów. NFZ w ciągu trzech miesięcy zamierza skontrolować wszystkich świadczeniodawców, którzy wystartują w konkursie. Fundusz zapowiada, że umowy zostaną podpisane z tymi przychodniami, które rzeczywiście spełniają deklarowane w konkursie warunki.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum