Żywienie szpitalne. Inspekcja Sanitarna nałożyła dużo więcej kar, niż rok wcześniej

Autor: oprac. SzB • Źródło: GIS, Rynek Zdrowia15 września 2022 16:30

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ubiegłym roku nałożyły ponad 40 grzywien w trakcie kontroli bloków żywienia w szpitalach. To o wiele więcej, niż rok wcześniej. Nie brakowało nieprawidłowości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, a także uchybień dotyczących jadłospisów.

Żywienie szpitalne. Inspekcja Sanitarna nałożyła dużo więcej kar, niż rok wcześniej
Żywienie szpitalne. Państwowa Inspekcja Sanitarna nałożyła kar na ponad 12 tys. zł. Fot. Shutterstock
 • Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w trakcie ubiegłorocznych kontroli bloków żywienia w szpitalach, nałożyły 47 grzywny na łączną kwotę 12,7 tys. zł
 • W 2021 roku skontrolowano ogółem 800 bloków żywienia w szpitalach (w tym 495 bloków w szpitalach korzystających z usług firm cateringowych)
 • Nie brakowało nieprawidłowości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, a także uchybień dotyczących jadłospisów dla pacjentów
 • Dane pochodzą z raportu "Stan Sanitarny Kraju", który opublikował właśnie Główny Inspektorat Sanitarny

Kontrola bloków żywienia w szpitalach. Posypały się kary 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ubiegłym roku nałożyły grzywny na łączną kwotę ponad 12 tys. zł w związku z kontrolami bloków żywienia w szpitalach.

- Kontrole urzędowe bloków szpitalnych obejmowały ocenę stanu sanitarno-technicznego, sposobu przyjęcia i jakości surowców lub gotowych potraw, warunków produkcji i dystrybucji żywności, stanu higieny i stanu zdrowia pracowników mających kontakt z żywnością (na podstawie orzeczeń lekarskich dla celów sanitarno-epidemiologicznych), a także prowadzenia dokumentacji kontroli wewnętrznej, która powinna być wdrożona w danym zakładzie - możemy przeczytać w raporcie, który został opublikowany przez Główny Inspektorat Sanitarny. 

- W trakcie tych kontroli przeprowadzano również ocenę jakościową i laboratoryjną żywienia pacjentów w zakresie diety podstawowej odpowiednio na podstawie jadłospisów, zestawień dekadowych oraz próbek posiłków - czytamy dalej. 

Jakie były najczęściej powtarzające się nieprawidłowości?

W 2021 skontrolowano ogółem 800 bloków żywienia w szpitalach (w tym 495 bloków w szpitalach korzystających z usług firm cateringowych). 

Wzmożony nadzór dotyczył szczególnie tych bloków, w których we wcześniejszych latach stwierdzono istotne nieprawidłowości.

Oprócz wspomnianych grzywien (było ich łącznie 47), wydano 241 decyzji administracyjnych, w tym 103 w szpitalach prowadzących żywienie
w systemie cateringowym, z czego trzy nakazujące przerwanie działalności całego lub części zakładu świadczącego te usługi. Warto dodać, że w 2020 r. w szpitalach prowadzących żywienie pacjentów ogółem nałożono 10 grzywien w drodze mandatu karnego na kwotę 3 100 zł za uchybienia higieniczno-sanitarne, a w szpitalach prowadzących żywienie w systemie cateringowym 2 mandaty na kwotę 400 zł.

Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych w ubiegłym roku należały:

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny pomieszczeń bloku żywienia;
 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny wyposażenia oraz urządzeń;
 • brak dokumentacji i zapisów z GHP, GMP i HACCP lub niedostosowanie dokumentacji z zakresu GHP/GMP do stanu faktycznego, a także nieprzestrzeganie zapisów instrukcji GHP/GMP (np. brak lub nieprawidłowe zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami, brak terminowego przeglądu i konserwacji maszyn, brak prawidłowego monitoringu ustalonego punktu kontroli);
 • przechowywanie i stosowanie do przygotowania posiłków w zakładzie przeterminowanych środków spożywczych;
 • nieprawidłowe przechowywanie artykułów spożywczych, m.in.: brak segregacji produktów w urządzeniach chłodniczych (np.: w opakowaniach nieprzeznaczonych do kontaktu z żywnością lub wtórnie wykorzystywanych opakowaniach jednorazowych, przechowywanie gotowych półproduktów z surowcami), niezachowanie łańcucha chłodniczego;
 • niewłaściwe zagospodarowanie odpadów.

W posiłkach brakuje warzyw, owoców i pełnowartościowego białka

Nie zabrakło także powtarzających się uchybień w zakresie żywienia pacjentów. Chodzi o nieprawidłowo skomponowane jadłospisy. Do wspomnianych uchybień zaliczały się:

 • nieprecyzyjne informacje na temat alergenów, zaplanowanych potraw oraz i ich gramatury;
 • mała różnorodność potraw i napojów, powtarzalność dań w dekadzie, mało urozmaicone śniadania i kolacje, w większości bez dodatku warzyw/owoców;
 • niska wartość energetyczna posiłków w stosunku do zapotrzebowania dziennego dla pacjentów;
 • brak w posiłkach głównych (śniadania, obiadu lub kolacji) pełnowartościowego białka zwierzęcego lub białka roślin strączkowych;
 • mała podaż warzyw oraz owoców w dziennej racji pokarmowej;
 • zbyt niska podaż produktów zbożowych pełnoziarnistych, kasz i produktów z pełnego przemiału mąki;
 • brak lub podawanie zbyt małej ilości mleka i przetworów mlecznych;
 • brak lub podawanie zbyt małej ilości ryb i/lub przetworów rybnych;
 • nieuwzględnienie w diecie tłuszczów roślinnych bogatych w kwasy jedno- i wielonasycone;
 • podawanie zbyt dużej ilości potraw smażonych (brak zróżnicowania technik przygotowywania potraw w dekadzie), a także słodkich dań i dodatków (dżemu, kremu czekoladowego i miodu);
 • duży udział produktów wysokoprzetworzonych (konserw, pasztetów, mortadeli, mielonki), stosowania koncentratów zup w proszku;
 • obecność w posiłkach (ocena ilościowa) ponadnormatywnej ilości soli lub tłuszczów

Raport "Stan Sanitarny Kraju" jest już dostępny

Główny Inspektorat Sanitarny, co roku, publikuje raport "Stan Sanitarny Kraju". Zawiera on omówienie wszystkich najważniejszych obszarów związanych z utrzymaniem zdrowia publicznego.

Opracowanie powstaje na podstawie informacji i materiałów, które są nadsyłane przez państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych. 

Z całością można zapoznać się poniżej. 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum