Związek Powiatów Polskich o stanowieniu prawa w ochronie zdrowia. "Oczekujemy profesjonalizmu"

Autor: oprac. IB • Źródło: ZPP, Rynek Zdrowia20 września 2021 17:56

Samorządy powiatowe były ostatnio zaskakiwane różnymi propozycjami zmian legislacyjnych dot. funkcjonowania szpitali na poziomie lokalnym. Bazowały one na złych założeniach, a rozwiązania były całkowicie chybione - ocenia Związek Powiatów Polskich.

Związek Powiatów Polskich o stanowieniu prawa w ochronie zdrowia. "Oczekujemy profesjonalizmu"
Oczekujemy profesjonalizmu od kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - pisze w stanowisku ZPP Fot. Shutterstock
  • Podstawą do jakichkolwiek zmian musi być rzeczywisty ogląd sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, a nie fantazje kreowane na konferencjach prasowych administracji rządowej - przekonuje ZPP
  • Ważne akty prawne często przyjmowane są z pominięciem konsultacji z zainteresowanymi i opiniowania projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako przykład z 2021 r. możemy wskazać zmianę siatki wynagrodzeń w podmiotach leczniczych czy zmianę art. 59 ustawy o działalności leczniczej - zaznacza
  • Minister Zdrowia oczekuje profesjonalizmu od dyrektorów szpitali. My oczekujemy profesjonalizmu od kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - dodaje ZPP

Jak czytamy w stanowisku XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie szpitali powiatowych, kierownictwo Ministerstwa Zdrowia jako winnych problemów systemowych w ochronie zdrowia wskazywało dyrektorów szpitali powiatowych i starostów. Pierwszym zarzucało nieudolne zarządzanie, drugim brak nadzoru nad szpitalami.

Wszystkie szpitale mają problemy

- Prawda jest jednak inna. Owszem, w każdej grupie można znaleźć złe przykłady. W przypadku szpitali jest jednak tak, że problemy nie dotyczą niewielkiej ich grupy, ale praktycznie wszystkich, włącznie
ze szpitalami pozostającymi pod nadzorem Ministra Zdrowia. To jednoznacznie wskazuje na przyczynę, w szczególności niekorzystne warunki finansowania szpitali powiatowych - ocenia ZPP.

- W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej propozycji restrukturyzacji szpitalnictwa w Polsce opartych na doświadczeniach innych, bardziej rozwiniętych krajów europejskich, np. Francji czy Danii, zwracamy uwagę, że czerpanie z doświadczeń innych na pewno niesie za sobą dużą wartość, ale nie może odbywać się z pominięciem tak ważnej kwestii jak poziom finansowania szpitalnictwa w tych krajach - zauważa ZPP w stanowisku.

- Poziom ten jest dużo wyższy niż w Polsce, niezależnie od tego czy jako miarę dla porównania przyjmujemy nakłady nominalne czy wartość PKB - wskazuje.

"Zmiany systemowe? Tak, ale tylko w oparciu o rzetelne dane"

- Związek Powiatów Polskich konsekwentnie podkreśla, że podstawą do jakichkolwiek zmian musi być rzeczywisty ogląd sytuacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, a nie fantazje kreowane na konferencjach prasowych administracji rządowej. Zmiany systemowe powinny być prowadzone w oparciu o rzetelne dane, przy udziale wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim pacjentów, którym system ten ma służyć - ocenia Związek.

- Niestety, obecnie proces stanowienia prawa w obszarze ochrony zdrowia wygląda odmiennie. Ważne akty prawne często przyjmowane są z pominięciem konsultacji z zainteresowanymi i opiniowania projektu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako przykład z 2021 r. możemy wskazać zmianę siatki wynagrodzeń w podmiotach leczniczych czy zmianę art. 59 ustawy o działalności leczniczej - wymienia ZPP.

- Oceny skutków regulacji często sporządzane są nierzetelnie, z pominięciem realnych skutków (w tym skutków finansowych) wdrożenia przewidzianych w nich rozwiązań - podkreśla Związek.

Jak zauważa w stanowisku, przykładem z ostatniego miesiąca jest projekt ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Same zmiany często są wprowadzane w terminach uniemożliwiających ich wdrożenie przez świadczeniodawców. Odrębną kwestią jest jakość stanowionego prawa a chaos w tym zakresie pogłębiają kolejne zmiany zarządzeń Prezesa NFZ - zaznacza.

"Tak wygląda strategiczne planowanie?"

- Podobnie wygląda kwestia wdrażania uchwalonych rozwiązań prawnych. Przykładowo - proces planowania strategicznego w obszarze zdrowia w regionach powinien odbywać się w sposób profesjonalny, uporządkowany, z poszanowaniem zasad wynikających bezpośrednio z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wskazuje Związek.

- Tymczasem patrząc jak wyglądają prace nad projektami wojewódzkich planów transformacji można odnieść wrażenie, że obecnie nadrzędnym celem nie jest stworzenie racjonalnego, skonsultowanego z uprawnionymi do tego podmiotami i przystającego do potrzeb regionalnych dokumentu, ale dotrzymanie przez wojewodów niemożliwego do dotrzymania instrukcyjnego terminu (15 września 2021 r.) na przekazanie projektów planów do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia - wyjaśnia ZPP.

- Mówimy o dokumentach, które mają wyznaczyć ramy dla funkcjonowania systemu na kolejne 5 lat - dodaje.

- Minister Zdrowia oczekuje profesjonalizmu od dyrektorów szpitali. My oczekujemy profesjonalizmu od kierownictwa Ministerstwa Zdrowia - konkluduje Związek w stanowisku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum