Znamy skład zespołu w MZ, który opracuje reformę systemu leczenia uzależnień

Autor: WOK, MZ./Rynek Zdrowia • • 31 marca 2021 15:37

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień.

Znamy skład zespołu w MZ, który opracuje reformę systemu leczenia uzależnień
Ministerstwo Zdrowia powołał zespół mający zreformować leczenie uzależenień; FOT. Arch. RZ

Zespół jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Przewodniczącym zespołu został dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Członkowie zespołu:

 • dr Bogusława Bukowska - zastępca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • prof.Czesław Czabała - Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego w Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Marek Grzyb - prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień
 • Adam Kasprzyk - dyrektor Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białe
 • dr Justyna Klingemann - przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 • Małgorzata Kowalcze - dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
 • Jacek Ruszczewski - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • dr Bernadetta Lelonek-Kuleta - przedstawiciel Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Agnieszka Litwa-Janowska - dyrektor Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, Przewodnicząca Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
 • Katarzyna łukowska - p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Anna Przenzak - Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach
 • Anna Puchacz-Kozioł - kierownik Działu Prawnego, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • prof. Marcin Wojnar - kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Elżbieta Zielińska - przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR
 • Małgorzata Zwiercan - przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów
 • Przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
 • Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Sekretarz - przedstawiciel Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

W pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby nie będące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego zespołu.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie rozwiązań i rekomendacji służących poprawie funkcjonowania systemu leczenia uzależnień, w szczególności:

 • Opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie organizacji lecznictwa uzależnień, w tym w zakresie warunków udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;
 • Opiniowanie rozwiązań dotyczących norm zatrudnienia personelu w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum