Znamy nowego prezesa NFZ. Został nim Andrzej Jacyna

Autor: Jacek Wykowski/Rynek Zdrowia • • 15 czerwca 2018 13:22

W piątek (15 czerwca) odbyło się posiedzenie Rady NFZ z udziałem ministra Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zdrowia zaprezentował członkom Rady kandydata na stanowisko prezesa NFZ. Zaskoczenia nie było - Szumowski wskazał na Andrzeja Jacynę, a Rada pozytywnie zaopiniowała kandydata.

Znamy nowego prezesa NFZ. To Andrzej Jacyna. Fot. PTWP/Paweł Pawłowski

- Właśnie przed chwilą została podjęta przez Radę opinia i zostało wręczone powołanie przez pana ministra. Stało się faktem to faktem  (wybór Jacyny na prezesa NFZ - red.) - powiedział Rynkowi Zdrowia Rudolf Borusiewicz, przewodniczący Rady NFZ. 

- Przede wszystkim uzyskał swego rodzaju pozytywne skwitowanie i stabilizację - dodał. 

Podkreślił, że w Funduszu minął tym samym okres dyskusji nad losami tej instytucji z zapowiedzią jej likwidacji. - Dzięki stabilizacji i powołaniu prezesa, NFZ będzie miał przed sobą zadania, z których będzie się wywiązywał - powiedział przewodniczący. Zaznaczył, że "likwidacja Funduszu odeszła na dalszy plan".

- Przyszła stabilność kierownicza, organizacyjna. To jest decyzja jednoznaczna. W tym momencie pan Jacyna jest już prezesem NFZ-u - zakończył Borusiewicz. 

"Pan Andrzej Jacyna został właśnie powołany przez Min. Łukasza Szumowskiego na Prezesa NFZ. Rada jednogłośnie zatwierdziła kandydata. Gratulacje." - napisał na Twitterze Adam Niedzielski, członek Rady NFZ. 

Przypomnijmy: drugim kandydatem branym pod uwagę przez ministra był Zbigniew Orzeł, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W przeszłości związany z Instytutem Medycyny i Wsi. Był dyrektorem departamentu zdrowia i polityki społecznej w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim, a następnie pełnomocnikiem marszałka ds. połączenia szpitala im. Jana Bożego z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Był też dyrektorem SPZOZ w Puławach.

W czwartek (14 czerwca) KPRM podał, że największą ilość punktów w postępowaniu konkursowym na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia uzyskali Andrzej Jacyna oraz Zbigniew Orzeł. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na stanowisko prezesa NFZ w połowie maja; wpłynęły trzy oferty.

Przepisy stanowią, że nabór na stanowisko przeprowadza zespół, powołany przez ministra zdrowia. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi. Minister powołuje prezesa NFZ spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Kandydat na stanowisko prezesa NFZ musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, medycyny, ekonomii, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania, być obywatelem polskim, korzystać z pełni praw publicznych. Kandydować nie może osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć kompetencje kierownicze i co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym, oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z przepisami, prezes Funduszu nie może być jednocześnie m.in. członkiem Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, pracownikiem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawcą, właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne, posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami.

 Andrzej Jacyna 1 lutego 2016 r. objął stanowisko stanowisko wiceprezesa NFZ ds. medycznych. 14 marca 2016 r. decyzją ministra zdrowia został pełniącym obowiązki prezesa - funkcję tę sprawował do chwili obecnej.

Jacyna jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku, a także studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

W latach 1977-2001 był zatrudniony w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie. Od 1999 r. do 2001 r. kierował Branżową Kasą Chorych dla Służb Mundurowych, następnie Szpitalem Grochowskim w Warszawie. Od maja 2005 r. do marca 2008 r. pełnił funkcję dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Później (w latach 2008-2012) pozostawał zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum