×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
 • Musisz zaznaczyć to pole

Zmiany w programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego. Projekt już w konsultacjach

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia02 sierpnia 2023 11:15

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego trafił do zaopiniowania.

Zmiany w programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego. Projekt już w konsultacjach
Zaproponowano zmiany w zarządzeniu NFZ ws. umów o realizację pilotażu CZP. Fot. Shutterstock
 • Opinie w sprawie przedmiotowego projektu mogą być przekazane w formie tabeli, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni
 •  Jak podano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, dodano nową jednostkę redakcyjną, regulującą wymóg stosowania trybu wnioskowego
 • Wśród innych można wymienić m.in. w zakresie świadczenia pomoc doraźna i porada lekarska diagnostyczna wprowadzono nowe produkty sprawozdawcze dotyczące badań laboratoryjnych, obrazowych i elektrofizjologicznych, do sprawozdawania do Funduszu w przypadku ich udzielenia świadczeniobiorcy

Projekt nowelizacji trafił do zaopiniowania

Pojawił się komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

- Opinie w sprawie przedmiotowego projektu proszę przekazać w formie tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu w terminie do 14 dni po dniu publikacji, na adres e-mail z dopiskiem: dot. projektowanego zarządzenia CZP – czytamy na stronie NFZ.

Propozycja zmian w nowelizacji zarządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego uwzględniona w uzasadnieniu:

 • w § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wprowadzono zmiany polegające na usunięciu z treści przepisu frazy dotyczącej postanowień w umowie określających finansowanie;
 • w wymienionym przepisie po pkt 8 dodano nową jednostkę redakcyjną, regulującą obowiązek realizatora pilotażu w procesie składania wniosku o zawarcie umowy, przedłożenia również kopii ofert przedstawionych poszczególnym podmiotom realizującym na podstawie zawartej z Funduszem umowy o udzielanie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresach objętych pilotażem, na obszarze działania centrum;
 • w związku z wprowadzeniem możliwości wliczenia miejsc oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych do liczby wymaganej liczby miejsc w oddziałach dziennych do zabezpieczenia świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń, w § 12 ust. 3a rozporządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę polegającą na dodaniu tego oddziału przepisu regulującego potrzebę prowadzenia odrębnych harmonogramów w przypadku dodania komórek organizacyjnych, które nie są wymienione w § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego;
 • w załączniku nr 3 "Katalog produktów sprawozdawczych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej w centrach zdrowia psychicznego", dodano produkt sprawozdawczy umożliwiający sprawozdawanie wykonanych świadczeniobiorcy z obszaru działania centrum, świadczeń w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dorosłych;
 • w ust. 4 przedmiotowego przepisu dotyczącego niedopuszczalności realizacji przez personel wskazany w tych harmonogramach udzielania świadczeń w zakresie innych umów, tj. z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, do treści dodano ust. 3a.

Jak wyjaśnia NFZ, w związku z wątpliwościami Oddziałów dotyczącymi sposobu postępowania w przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia do zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego, w przypadku np. konieczności poszerzenia obszaru działania centrum, wprowadzenia do umowy nowej komórki organizacyjnej albo jej usunięcia czy też innej sytuacji wymuszającej takie zmiany, w § 6 dodano nową jednostkę redakcyjną, regulującą przedmiotową materią, czyli wymóg stosowania trybu wnioskowego – czytamy w uzasadnieniu.

Natomiast – jak uwzględniono w dokumencie - w celu wyeliminowania wątpliwości i ujednolicenia przepisów z zarządzeniem Prezesa Funduszu w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z § 31 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w § 6 ust. 2 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiący wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu w centrach zdrowia psychicznego, wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

I dodano: w załączniku nr 3 do zarządzenia w zakresie świadczenia pomoc doraźna i porada lekarska diagnostyczna wprowadzono nowe produkty sprawozdawcze dotyczące badań laboratoryjnych, obrazowych i elektrofizjologicznych, do sprawozdawania do Funduszu w przypadku ich udzielenia świadczeniobiorcy.

Projekt zarządzenia – program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze