Zmiany w opiece długoterminowej w szpitalach powiatowych. Rada Ministrów szykuje projekt

Autor: oprac. JKB • Źródło: gov.pl, Rynek Zdrowia09 sierpnia 2022 08:17

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce".

Zmiany w opiece długoterminowej w szpitalach powiatowych. Rada Ministrów szykuje projekt
Projekt uchwały RM dotyczy m.in. oddziałów geriatrycznych. Fot. AdobeStock
  • W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce"
  • Dokument zakłada wypełnienie tzw. kamienia milowego w komponencie D części KPO
  • Kamień milowy (D1L) oznacza m.in. zwiększenie dostępności usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej czy też eliminowania nierówności w dostępie do usług w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
  • - Należy wdrożyć mechanizmy zwiększające dostęp do świadczeń opieki długoterminowej, co jest istotne z punktu widzenia zachowania ciągłości leczenia pacjentów – podkreślono w założeniach do projektu
  • Zgodnie z harmonogramem prac, Rada Ministrów planuje przyjąć  projekt jeszcze w trzecim kwartale 2022 roku

Zmiany w opiece długoterminowej w szpitalach powiatowych

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia "Kompleksowego przeglądu możliwości tworzenia w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznych w Polsce".

Zakładane rozwiązania, które mają się znaleźć w projekcie stanowią - jak wskazano - wypełnienie tzw. kamienia milowego w komponencie D części Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), czyli:

  • D2L - wejście w życie aktu prawnego dotyczącego wsparcia dla tworzenia w szpitalach powiatowych oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej, w oparciu o wyniki przeglądu,
  • D1L - przegląd możliwości tworzenia oddziałów/ośrodków opieki długoterminowej i geriatrycznej w szpitalach powiatowych w Polsce.

Jak czytamy w opisie projektu, konieczność opracowania przeglądu oraz wdrażanie działań wspomagających rozwój systemu ochrony zdrowia jest podyktowana wskaźnikami demograficznymi.

Analizując demografię w Polsce można zaobserwować dwa główne trendy: spadek liczby ludności wywołany spadkiem urodzeń oraz wzrost długości życia (starzenia się społeczeństwa) przy jednoczesnym spadku liczby lat przeżytych w zdrowiu. Postępujące starzenie się populacji stanowi wyzwanie demograficzne związane przede wszystkim z rozwojem opieki geriatrycznej i opieki długoterminowej – czytamy.

Co więcej, w obszarze zdrowia w KPO kluczowe będą działania podejmowane w celu przeprojektowania systemu opieki zdrowotnej dzięki kompleksowej reformie systemu ochrony zdrowia. Wsparciem z KPO dla wdrożenia reformy będzie m.in.:

  • skierowanie dodatkowych środków na rozwój nowoczesnej infrastruktury szpitalnej,
  • wsparcie inwestycji infrastrukturalnych mających na celu utworzenie lub przekształcanie oddziałów szpitalnych w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne,
  • dostosowanie infrastruktury będzie związane z koniecznością zmiany profilu działalności podmiotu leczniczego, w części lub w całości, w sposób który nie ograniczy dostępności świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ani nie obniży jakości udzielanych świadczeń.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum