Zmiany w informatyzacji ochrony zdrowia. Rząd powołał zespół do spraw współpracy NFZ i CeZ

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia19 sierpnia 2021 13:00

Zarządzeniem ministra zdrowia z 18 sierpnia powołano zespół do spraw opracowania zmian organizacyjnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia w procesach informatyzacji ochrony zdrowia

NFZ przyczyni się do zmian w informatyzacji ochrony zdrowia? Fot. Piotr Waniorek
 • 18 sierpnia zostało wydane zarządzenie, na mocy którego powołano nowy zespół
 • Zajmie się on opracowaniem zmian organizacyjnych w zakresie współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia
 • Zmiany mają dotyczyć procesów informatyzacji ochrony zdrowia

Zmiany w informatyzacji ochrony zdrowia

Nowo powołany zespół określi zmiany organizacyjne w procesach informatyzacji ochrony zdrowia. Dokonane zostaną one w ramach współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrum e-Zdrowia.

Zmiany dotyczyć będą:

 • wyznaczenia zakresu prac prowadzonych przez NFZ oraz CEZ, w zakresie informatyzacji ochrony zdrowia
 • opracowywania działań, zapewniających poprawę koordynacji i efektywności współpracy NFZ oraz CEZ, zwłaszcza w zakresie opracowania mechanizmów współpracy NFZ oraz CEZ i wypracowania docelowej struktury NFZ oraz CEZ, realizującej zadania z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia;

Zespół ma ponadto, w celu wypełnienia tych zadań, wypracować właściwe rozwiązania prawne.

Skład zespołu:

Przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wykonywanie zadań przez departament innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

Zastępca przewodniczącego - dyrektor albo zastępca dyrektora departamentu innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

Członkowie:

 • Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • Dyrektor gabinetu prezesa w Narodowym Funduszu Zdrowia albo osoba wskazana przez dyrektora gabinetu prezesa w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Dyrektor departamentu informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia albo osoba wskazana przez dyrektora departamentu informatyki w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Dyrektor departamentu ekonomiczno-finansowego w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • Dyrektor Centrum e-Zdrowia;
 • Dyrektor departamentu nadzoru i kontroli w Ministerstwie Zdrowia albo inna osoba wyznaczona przez dyrektora departamentu nadzoru i kontroli w Ministerstwie Zdrowia;
 • Dyrektor departamentu lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;
 • Dyrektor departamentu analiz i strategii w Ministerstwie Zdrowia;
 • Przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum