Zembalowe i podwyżki dla pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytania NIPiP

Autor: oprac. IB • Źródło: Rynek Zdrowia22 lipca 2021 10:00

Pielęgniarki i położne mają wątpliwości dotyczące zmian w wynagrodzeniach po 1 lipca. Zofia Małas, prezes z NIPiP, w piśmie do resortu pytała m.in. o dodatek zembalowy i współczynnik korygujący. Odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Dodatek zembalowy i zarobki. Pielęgniarki zapytały, wiceminister odpowiedział /Fot. Shutterstock
 • Pielęgniarki i położne z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych przesłały do Ministerstwa Zdrowia szereg pytań dotyczących zmian w wynagrodzeniach. Pismo podpisała Zofia Małas, prezes NIPiP
 • Przypomnijmy: po 1 lipca w związku z wejściem w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach dla medyków zmieniły się zarobki w ochronie zdrowia
 • Obecnie pensja podstawowa medyków jest wyliczana w oparciu o tzw. współczynnik pracy określony dla danej grupy zawodowej
 • Nowe prawo wywołuje szereg kontrowersji. Ustawę krytykują zarówno pielęgniarki, jak i lekarze, a także ratownicy oraz fizjoterapeuci
 • Na pytania w sprawie pielęgniarkom i położnym odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski 

Nowe wynagrodzenia pielęgniarek. NIPiP pyta Ministerstwo Zdrowia o nowe zarobki

W związku z pytaniami do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych dot. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu niektórych pracowników w podmiotach leczniczych i związanych z tym zmianami wynagrodzeń, Izba zwróciła się z prośbą do MZ o zajęcie stanowiska w następujących zagadnieniach.

Czytaj również: Skandal z podwyżkami dla pielęgniarek. "Dyrektorzy, by zaoszczędzić nie chcą uznać im kwalifikacji"

Poniżej publikujemy listę pytań NIPiP i odpowiedzi resortu zdrowia.

 • 1. Czy pielęgniarki i położne, wykonujące zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, które otrzymywały dotychczas dodatek do wynagrodzenia (tzw. zembalowe) są objęte regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  - czy dotyczą ich zapisy tego rozporządzenia dot. ustalenia współczynników korygujących? Czy wyżej wymienione osoby będą nadal otrzymywać te same kwoty, które otrzymywały dotychczas?
 • 2. Czy środki otrzymywane do tej pory przez pielęgniarki realizujące świadczenia zdrowotne w opiece długoterminowej oraz w opiece paliatywnej i hospicyjnej będą w dalszym ciągu wypłacane w tej samej wysokości - 1600 zł?

- Odpowiadając na pytanie 1 i 2 należy wskazać, że kwoty odpowiadające kwotom tzw. dodatku „zembalowego” od dnia 1 lipca 2021 r nadal będą wypłacane w oparciu o przyjęty współczynnik korygujący - wskazał w piśmie do NIPiP wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

I dalej wyjaśnia: Pozwoli to zabezpieczyć wszystkich świadczeniodawców, którzy do dnia 30 czerwca 2021 r. otrzymywali znaczone środki finansowe w fundusze niezbędne do otrzymania wysokości dotychczasowych wynagrodzeń osób które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) - czytamy w piśmie MZ.

Zarobki pielęgniarek. Wiceminister Miłkowski broni tezy o 6500 zł brutto. Mówi też o dodatkach covidowych

Współczynnik korygujący dla pielęgniarek

Zasady ustalania współczynnika korygującego - jak czytamy w odpowiedzi MZ - o którym mowa wyżej, określone zostały przez prezesa NFZ w zarządzeniu Nr 122/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.06.2021 ws. określenia współczynników korygujących dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne oraz ratowników medycznych.

Ust1 § 1 tego zarządzenia stanowi, że: „Określa się współczynniki korygujące dot. świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna roczna, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Jednocześnie w ust 2 § 1 wskazano, że :

- Od 1 lipca 2021 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego, o którym mowa w ust 1 jest równa wartości sumy kwot zobowiązań z tytułu świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za czerwiec 2021 r. - czytamy w piśmie z MZ.

Czytaj także: Rzecznik resortu zdrowia odpowiada pielęgniarkom. Chodzi o wynagrodzenia

Grupa zawodowa. Jak przyporządkować pielęgniarki z konkretnym wykształceniem?

 • 3. Do której grupy zawodowej należy przyporządkować pielęgniarki, położne z tytułem zawodowym licencjat pielęgniarstwa/położnictwa lub magister pielęgniarstwa/położnictwa? 
 • 4. Do której grupy zawodowej należy przyporządkować pielęgniarki i położne, które ukończyły średnią szkołę medyczną, a następnie uzyskały tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/położnictwa lub magistra pielęgniarstwa/położnictwa? 

Resort zdrowia odpowiadając na pytanie 3 i 4 wskazuje, że "załącznik do ustawy ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku".

- Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego realizując postanowienia ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, powinien więc brać pod uwagę wykształcenie, nie tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik - czytamy w odpowiedzi.

I dalej: Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy, określając jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych (ustawa nie tworzy siatki płac) jednocześnie nie wyłączają w żadnym miejscu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. W pierwszym rzędzie dokonując ustalenia wynagrodzenia pracownika, pracodawca powinien się kierować ogólną dyrektywą prawa pracy określoną w art. 78 Kp.

MZ wyjaśnia również, że "w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - lecz porównywalne - kwalifikacje, pracodawca powinien stosować art. 18 3C Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości".

- Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 18 3C Kodeksu pracy) - informuje resort zdrowia.

Polecamy: Ile zarabiają pielęgniarki, lekarze i salowe? Pensje niższe niż w ustawie być nie mogą

Dodatek zembalowy dla pielęgniarek. Czy ma być włączony do wynagrodzenia?

 • 5. Czy pielęgniarka, położna zatrudniona na umowie o pracę, która otrzymywała dotychczas dodatek zembalowy obok wynagrodzenia zasadniczego powinna mieć ten dodatek włączony do wynagrodzenia zasadniczego od 1 lipca 2021 r.? - pyta NIPiP.

Należy wskazać, że wobec części pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie dokonano wzrostu wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełny etat pielęgniarki albo położnej. Kwoty te były natomiast wypłacane w formie dodatku obok wynagrodzenia zasadniczego. Czy wobec takich osób znajdzie zastosowanie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. 2020 r., poz.240)?

Odpowiadając na pytanie 5 uprzejmie informuję, że art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 dotyczy pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach leczniczych będących świadczeniodawcami, które wykonują zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, które uzyskały wzrost wynagrodzenia zasadniczego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust.2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wyjaśnia MZ.

 • I dalej: obejmuje więc swoim zakresem pielęgniarki i położne zatrudnione u świadczeniodawcy zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pielęgniarkom takim zatrudniający je świadczeniodawcy zobowiązani są zapewnić od dnia 30 czerwca 2021 r.:
 • - w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy (stosunku służbowego) - wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie, w tym wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę aktualne na dzień 30 czerwca 2021 r.;
 • - w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej - wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż ich wynagrodzenie ustalone na podstawie tej umowy na dzień 30 czerwca 2021 r. - informuje resort zdrowia.

Zobacz: Pielęgniarki pokazały paski. Widać nawet 2,5 tys. zł "na rękę"

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum