Zażądajmy od nietrzeźwych kierowców należności za leczenie poszkodowanych

Autor: Rafał Muchacki/Rynek Zdrowia • • 27 marca 2013 12:31

Dobrym rozwiązaniem byłoby, aby NFZ mógł żądać od kierowcy, który spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości, zwrotu kosztów leczenia poszkodowanych. Nie byłyby one wówczas pokrywane przez nas wszystkich, z naszych składek zdrowotnych - mówi dr Rafał Muchacki, przewodniczący senackiej Komisji Zdrowia, proszony przez nas o opinię w tej sprawie.

Zażądajmy od nietrzeźwych kierowców należności za leczenie poszkodowanych

Pamiętajmy jednocześnie, że w praktyce ubezpieczyciele mają problemy z egzekucją takich należności, co może być sporym utrudnieniem w realizacji tego pomysłu.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczycielowi przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, m. in. jeżeli kierujący wyrządził szkodę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powyższe rozwiązanie skutkuje tym, że ubezpieczyciel najpierw wypłaca odszkodowanie poszkodowanym w zdarzeniu, które spowodował np. nietrzeźwy kierowca, a następnie może skierować roszczenie o zapłatę wypłaconych poszkodowanym odszkodowań do sprawcy zdarzenia. Niewątpliwie jest to sprawiedliwe rozwiązanie, które zapewnia poszkodowanym pełną ochronę, dotkliwie natomiast karze nietrzeźwych kierowców, którzy spowodowali wypadek.

Obowiązujący dawniej art. 33 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowił, że za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości publiczny zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.

Obecnie podmioty lecznicze udzielające świadczeń osobie nietrzeźwej (również sprawcy wypadku) uzyskują wynagrodzenie za swoje usługi w ramach kontraktów zawieranych z NFZ.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum