NFZ/Rynek Zdrowia | 28-02-2020 20:10

Zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali NFZ

Fundusz opublikował Zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Fot. Archiwum

Uzasadnienie Zmiany regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia określonego zarządzeniem Nr 67/2019/GFF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą:
1. wykreślenia dotychczas realizowanego przez Departament Obsługi Pacjenta zadania związanego z realizacją na rzecz wnioskujących i uprawnionych instytucji zewnętrznych, wniosków o udostępnienie danych osobowych   z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, w związku z realizacją tego zadania od 1 marca 2020 r. przez Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
2. przejęcia przez Departament Obsługi Pacjenta zadań związanych z obsługą kancelaryjną Centrali oraz obsługą systemu ePUAP, realizowanych dotychczas przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze Centrali NFZ.

Więcej: nfz.gov.pl