Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Wchodzi w życie 1 lipca

Autor: oprac. KG • Źródło: Rynek Zdrowia, NFZ29 czerwca 2021 19:00

Zarządzenie prezesa NFZ z 28 czerwca dotyczy m.in. kosztów pobytu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wczesnej diagnostyki w kierunku chorób nowotworowych u noworodków i wykazu badań genetycznych w chorobach nowotworowych.

Zarządzenie NFZ: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne. Wchodzi w życie 1 lipca
W zarządzeniu dodano kolejne rozpoznania, które umożliwią wykonanie badań genetycznych. Fot. PTWP
  • NFZ opublikował zarządzenie Nr 118/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne
  • Zarządzenie NFZ dotyczy m.in. kosztów pobytu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wczesnej diagnostyki w kierunku chorób nowotworowych u noworodków, wykazu badań genetycznych w chorobach nowotworowych
  • W załączniku nr 7 dodano kolejne rozpoznania, które umożliwią wykonanie badań genetycznych u chorych z następującymi rozpoznaniami nowotworów gruczołu krokowego, trzonu macicy oraz nowotworów złośliwych pęcherza moczowego i trzustki
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 55/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne wprowadza następujące zmiany:

1) w związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej, w tym obserwowanym spadkiem liczby hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 i związanym z tym wygaszaniem podmiotów wskazywanych dotychczas na III poziomie zabezpieczenia COVID-19 w załączniku nr 1c do zarządzenia utworzono nowy produkt rozliczeniowy: Koszt pobytu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 dedykowany do rozliczania kosztów pobytu pacjentów leczonych uprzednio na III poziomie zabezpieczenia COVID-19.

2) w celu kontynuacji leczenia guza olbrzymiokomórkowego kości, w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie umożliwiono, w ramach istniejącego rozwiązania, sumowanie produktu Hospitalizacja z przyczyn nieujętych gdzie indziej z produktem: Produkt leczniczy niezawarty w kosztach świadczenia, w ramach którego możliwe jest rozliczenie kosztu produktu leczniczego stosowanego w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości, w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie okaleczenie (ICD-10: D48.0);

 3) rozszerzono zakresy, w których możliwe jest rozliczanie produktu Implantacja portu naczyniowego o kardiologię i nefrologię; analogiczna zmianę wprowadzono w związku z tym w załączniku nr 1b w odniesieniu do produktów: Implantacja portu naczyniowego z hospitalizacją oraz Usunięcie portu naczyniowego z hospitalizacją;

4) w celu umożliwienia przeprowadzenia wczesnej diagnostyki w kierunku chorób nowotworowych u noworodków umożliwiono rozliczanie produktów: Podstawowe badanie genetyczne w chorobach nowotworowych, Złożone badanie genetyczne w chorobach nowotworowych oraz Zaawansowane badanie genetyczne w chorobach nowotworowych w zakresie neonatologia / neonatologia - drugi p. ref. / neonatologia - trzeci p. ref.;

5) zmodyfikowano załącznik nr 7 do zarządzenia, stanowiący wykaz badań genetycznych w chorobach nowotworowych; nieustanny rozwój wiedzy dotyczącej podłoża molekularnego nowotworów oraz stale rosnąca liczba dostępnych nowoczesnych terapii celowanych powoduje, że techniki biologii molekularnej nie tylko umożliwiają precyzyjne różnicowanie nowotworów i postawienie właściwego rozpoznania klinicznego, ale są doskonałym narzędziem pozwalającym na skuteczną kwalifikację pacjentów do odpowiednich terapii. Dlatego też, w załączniku m. in. dodano kolejne rozpoznania, które umożliwią wykonanie badań genetycznych u chorych z następującymi rozpoznaniami:
a) nowotwór gruczołu krokowego - C61,
b) nowotwór trzonu macicy - C54,
c) nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - C67,
d) nowotwór złośliwy trzustki - C25;

6) w zakresie załączników nr 1b, 3b i 3d do zarządzenia wprowadzone zostały korekty o charakterze porządkowym.

Wprowadzone zmiany będą kosztowały 13,2 mln zł

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia został poddany konsultacjom zewnętrznym na okres 7 dni. W ramach konsultacji projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych) oraz reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust. 1 ustawy o świadczeniach.

W ramach konsultacji uwagi do przedłożonego projektu zgłosiło 16 podmiotów. W większości odnosiły się one do załącznika nr 7 do zarządzenia, pozostała część nie dotyczyła przedmiotu zmian lub wymaga konsultacji z Konsultantami Krajowymi w odpowiednich dziedzinach medycyny. Pozostałe wprowadzone w wyniku konsultacji zmiany (ujęte powyżej) mają na celu zapewnienie prawidłowej sprawozdawczości i finansowania świadczeń.

Szacowany skutek finansowych dla wprowadzanych zmian wynosi 13,2 mln zł. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Zarządzenie Nr 118/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum