Zapewnienie seniorom dostępu do profilaktyki chorób zakaźnych jest szczególnie ważne podczas pandemii

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 31 sierpnia 2020 08:16

Szczególnie w dobie pandemii musimy dbać o bezpieczeństwo zdrowotne seniorów zapewniając im m.in. dostęp do szczepień przeciwko grypie i pneumokokom - mówi Łukasz Salwarowski*, prezes Stowarzyszenia MANKO, redaktor naczelny Głosu Seniora, realizator programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Zapewnienie seniorom dostępu do profilaktyki chorób zakaźnych jest szczególnie ważne podczas pandemii

Rynek Zdrowia: - Od 20 lat zajmuje się Pan edukacją, aktywizacją i szeroko rozumianym wsparciem osób starszych. Co teraz, w dobie pandemii, także z perspektywy Pana doświadczeń, jest szczególnie ważne dla tej grupy?

Łukasz Salwarowski: - Oczywiście musimy robić wszystko, aby w tej trudnej sytuacji epidemiologicznej wspierać osoby po 60. roku życia, których w Polsce jest już 9,5 mln. Seniorzy są najbardziej narażeni na ryzyko zakażeń wirusem SARS-CoV-2, a także inne choroby zakaźne oraz związany z tymi zagrożeniami stres. Dlatego osoby starsze wymagają szczególnego wsparcia ze strony państwa, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz oczywiście placówek medycznych i instytucji ochrony zdrowia.

Jako Stowarzyszenie MANKO oraz Głos Seniora prowadzimy kampanię „Solidarni z Seniorami. Razem damy radę”. Edukujemy i informujemy samorządy, a także aktywnych seniorów i osoby młodsze o możliwych formach wspierania osób 60 plus - zarówno psychologicznego, jak i związanego z opieką zdrowotną.

Przede wszystkim zajmujemy się aktywizacją i edukacją osób starszych oraz wspieraniem samorządów w zakresie realizacji polityki senioralnej. Realizujemy m.in. program Gmina Przyjazna Seniorom, do którego włączyło się już 150 samorządów. Uważamy bowiem, że właśnie w bardzo trudnym dla wszystkich czasie pandemii, musimy aktywizować osoby starsze, m.in. poprzez odrywanie ich od problemów związanych z koronawirusem i ochronę przed stresem. Wiele osób starszych, przestraszonych tą sytuacją, odcina się od świata zewnętrznego. Stąd tak ważna jest edukacja i przekazywania informacji uspokajających seniorów.

Po drugie musimy dbać o ich bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniając im m.in. dostęp do profilaktycznych szczepień przeciwko grypie i pneumokokom. U osób starszych zakażenia te wiążą się z większym ryzykiem zgonu z powodu choroby układu oddechowego. Także Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny rekomendują w czasie pandemii COVID-19, m.in. upowszechnianie szczepień przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60. roku życia i przewlekle chorych.

- Jeśli mówimy o profilaktyce - od kogo seniorzy mogą takie wsparcie otrzymać, od jakich instytucji?
- Wspieranie seniorów w zakresie dostępu do profilaktyki jest zadaniem nas wszystkich. Za stan zdrowia obywateli odpowiedzialne jest samo społeczeństwo, ale szczególna rola przypada w tym obszarze m.in. instytucjom państwa, samorządom, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom i pracodawcom. Naprawdę już w wielu firmach wdrażane są programy profilaktyczne m.in. dla starszych pracowników.

W ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom przekonujemy samorządy do wdrażania profilaktyki, w tym szczepień, a także pokazujemy, w jaki sposób można skutecznie aktywizować seniorów, jak wspierać organizacje pozarządowe skupiające osoby starsze.

Zasadność szczepień jest udowodniona i oczywista. Dotyczy to również pracowników placówek ochrony zdrowia, personelu Domów Pomocy Społecznej oraz, rzecz jasna, pensjonariuszy DPS-ów. To grupy najbardziej narażone na różnego rodzaju infekcje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała komunikat, że w czasie pandemii COVID-19 realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetowych świadczeń zdrowotnych.

- Samorządy odgrywają bardzo ważną rolę w realizacji programów profilaktycznych dedykowanych seniorom. Proszę o wybrane przykłady takiej aktywności, które mogą inspirować inne samorządy do podejmowania podobnych działań.
- Dobrym przykładem jest Miasto Łódź, które zrealizowało projekt „Szczepienia Ochronne Przeciw Pneumokokom" wśród podopiecznych łódzkich Domów Pomocy Społecznej. Dzięki dużemu zainteresowaniu projektem zaszczepiono aż 520 osób w ośmiu DPS-ach. Szczepienia w całości finansowane były z budżetu miejskiego Łodzi.

Inne przykłady to programy np. w województwie pomorskie i lubelskim, które już realizują szczepienia przeciwko pneumokokom wśród mieszkańców w wieku powyżej 65 lat. Bliski jest mi program przygotowany przez Miasto Kraków, zakładający szczepienia przeciwko pneumokokom osób powyżej 75. roku życia. Ten program został już pozytywnie zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.

- W jaki sposób Głos Seniora i Stowarzyszenie MANKO i wspierają samorządy i inne podmioty w realizacji inicjatyw zdrowotnych skierowanych do seniorów? Na czym polega Państwa zaangażowanie w projekt Zdrowie Człowiek Profilaktyka?
- Od dwóch lat jesteśmy partnerem projektu edukacji zdrowotnej „Zdrowie, Człowiek, Profilaktyka”, którego celem jest zwrócenie uwagi na różne aspekty zdrowia publicznego. Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych - w tym do samorządów - pragniemy zwrócić uwagę na korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach, w trosce o własnych mieszkańców, którzy dla władz samorządowych są przecież najważniejsi.

We wrześniu oraz w październiku br. planujemy zorganizowanie cyklu e-debat eksperckich, których głównym tematem będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do zaplanowania, wdrożenia i ewaluacji działań prozdrowotnych - w tym programów szczepień przeciwko pneumokokom w lokalnych społecznościach. Ze względu na konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, spotkania te będziemy organizować online.

Zachęcam do śledzenia strony projektu: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl. Są tam, m.in. rekomendacje polskich i światowych ekspertów dotyczące dobrych praktyk obejmujących ochroną przed pneumokokami. Zachęcam Państwa do zaangażowania się w profilaktykę szczepienną w trosce o seniorów i zdrowie całego społeczeństwa.

* Łukasz Salwarowski - prezes Stowarzyszenia MANKO, redaktor naczelny Głosu Seniora, realizator programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora. Jest też członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rady Organizacji Pacjenta przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Od 20 lat zajmuje się edukacją, aktywizacją i szeroko rozumianym wsparciem osób starszych. Stowarzyszenie MANKO i Głos Seniora wspierają samorządy w prowadzeniu odpowiedzialnej i skutecznej polityki senioralnej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum