×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące dawców komórek rozrodczych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia01 listopada 2015 09:18

Zakres badań, jakie muszą przejść dawcy komórek rozrodczych, oraz zasady wywozu komórek i zarodków z Polski to niektóre z kwestii regulowanych przez rozporządzenia towarzyszące ustawie o leczeniu niepłodności, które - wraz z ustawą - wchodzą w życie w niedzielę (1 listopada).

Zaczynają obowiązywać przepisy dotyczące dawców komórek rozrodczych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ustawa daje prawo do korzystania z procedury in vitro parom, zarówno małżeńskim, jak i nieformalnym. Zezwala na dawstwo komórek i zarodków - nie tylko partnerskie. Zarówno komórki rozrodcze, jak i zarodki w dawstwie innym niż partnerskie można będzie przekazać wyłącznie na rzecz anonimowej biorczyni.

Dzieci będą mogły po osiągnięciu pełnoletności poznać jedynie rok i miejsce urodzenia dawców oraz informacje na temat ich stanu zdrowia.

Zapisy ustawy doprecyzowuje dziewięć rozporządzeń. Na mocy ustawy powstanie Rejestr Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków, który - zgodnie z przepisami rozporządzenia - będzie składał się z trzech części: zbioru danych dawców zarodków oraz zbioru dawców komórek rozrodczych i biorczyń komórek oraz zarodków przekazanych w celu dawstwa innego niż partnerskie.

Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej, ale na życzenie osób uprawnionych niektóre dane będą udostępniane w formie papierowej. Wpis w rejestrze nie będzie mógł być usunięty, a dostęp do niego mają mieć jedynie osoby uprawnione.

W karcie dawcy komórek rozrodczych i karcie dawców zarodka znajdą się takie dane jak: imię, nazwisko i numer PESEL dawcy, historia choroby (jeżeli jest dostępna) oraz wyniki badań lekarskich. Wpisywane będą też dane fenotypowe dawców, np. wzrost, kolor oczu, kolor włosów oraz rasa i pochodzenie etniczne.

Z kolei w dokumentacji dotyczącej komórek rozrodczych i zarodków znajdą się m.in.: tożsamość dawców komórek rozrodczych (w przypadku dawstwa partnerskiego) informacja o liczbie utworzonych zarodków oraz dane osób, które utworzyły zarodek.

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydatów na dawców oraz biorczynie komórek i zarodków będzie podejmował lekarz m.in. na podstawie wywiadu medycznego, dostępnej historii choroby oraz wyników badań laboratoryjnych. Osoby oddające komórki rozrodcze w celu dawstwa partnerskiego lub zabezpieczenia płodności na przyszłość będą wykonywały m.in. badania w kierunku obecności wirusów HIV, HCV i CMV.

Kandydaci do dawstwa anonimowego dodatkowo będą badani w kierunku kiły i przeciwciał chlamydii, przeprowadzane mają być także genetyczne badania przesiewowe pod kątem autosomalnych genów recesywnych.

Z kolei biorczynie komórek rozrodczych i zarodków będą badane m.in. w kierunku obecności wirusów HIV, HCV oraz pod kątem kiły i toksoplazmozy. Będą miały też wykonywane badania na obecność przeciwciał różyczki (w przypadku wyniku negatywnego rozważane ma być przeprowadzenie szczepienia).

Jedno z rozporządzeń określa też szczegółowe wymagania dotyczące wywozu i przywozu komórek rozrodczych i zarodków z i do krajów spoza UE. Zgodnie z ustawą przewozić je będzie mógł tylko bank komórek rozrodczych i zarodków, posiadający pozwolenie na wykonywanie tych czynności.

W rozporządzeniu określono m.in. sposób monitorowania stanu komórek rozrodczych i zarodków w drodze pomiędzy dawcą a biorczynią. Chodzi m.in. o dokumentację, oznakowanie umożliwiające identyfikację oraz zapewnienie odpowiednich warunków.

Rozporządzenia szczegółowo określają też warunki, jakim powinny podlegać pomieszczenia i urządzenia w klinikach in vitro i bankach komórek rozrodczych i zarodków. Stworzony został też system niepowtarzalnego znakowania komórek rozrodczych i zarodków, a także nadawania oznakowania umożliwiającego identyfikację dawców.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum