"Za życiem": NFZ ma projekt zarządzenia o opiece koordynowanej nad matką i dzieckiem

Autor: oprac. JKB • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia15 września 2022 09:00

NFZ opublikował projekt zarządzenia "Za życiem", który określa warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem, w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

"Za życiem": NFZ ma projekt zarządzenia o opiece koordynowanej nad matką i dzieckiem
NFZ opublikował projekt zarządzenia ws. opieki nad dzieckiem i matką. Fot. AdobeStock
 • NFZ opublikował projekt rozporządzenia "Za życiem" celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty
 • Zmiany ujęte w rozporządzeniu dotyczą modyfikacji w zakresie opieki nad noworodkiem, w tym wprowadzenia dwóch nowych grup rozliczeniowych i implementacji taryf
 • Centrala NFZ oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do 28 września 2022 roku
 • Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 października 2022 roku

Projekt zarządzenia prezesa NFZ

Centrala NFZ opublikowała projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Zmiany wprowadzone zarządzeniem dotyczą:

 • załącznika nr 1a do zarządzenia stanowiącego Katalog produktów do rozliczania  koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II lub III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III);
 • załącznika nr 1b do zarządzenia, stanowiącego Katalog produktów dodatkowych do sumowania w KOC II/III, którym nadano nowe brzmienie.

W uzasadnieniu czytamy również, że zaproponowane zmiany wynikają z obwieszczenia prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dna 12 sierpnia 2022 roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki nad noworodkiem. Tym samym obejmują one modyfikacje w zakresie opieki nad noworodkiem w grupach N21 – N25, w tym wprowadzenie dwóch nowych grup rozliczeniowych i implementację taryf dla grup:

 • N21 Ciężka patologia noworodka > 30 dni,
 • N21A Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni,
 • N22 Noworodek wymagający intensywnej terapii,
 • N22A Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki,
 • N23 Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki,
 • N24 Noworodek wymagający szczególnej opieki,
 • N25 Noworodek wymagający wzmożonego nadzoru.

Zmiany w określonych świadczeniach

Z dalszych wyjaśnień wynika także, że zmiany w grupach noworodkowych N21KOC – N25KOC polegają na:

 • implementacji taryf z obwieszczenia,
 • dodaniu nowych warunków związanych z wiekiem noworodka i czasem hospitalizacji,
 • uporządkowaniu wymaganych do rozliczenia rozpoznań oraz wykonanych procedur,
 • utworzeniu grupy N21AKOC Ciężka patologia noworodka urodzonego przedwcześnie > 30 dni, która pozwoli na utrzymanie wysokiego standardu leczenia noworodków z urodzeniową masa ciała ˂ 1000g i/lub urodzonych przed ukończeniem 28-ego tygodnia ciąży,
 • utworzeniu grupy N22AKOC Noworodek wymagający intensywnego monitorowania i specjalistycznej opieki,
 • zmianie w grupie N23KOC na Noworodek wymagający rozszerzonej diagnostyki, która pozwoli na przeprowadzenie pełnej diagnostyki noworodka w adekwatnej cenie.

Jednocześnie zaś wskazano, że przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 października 2022 roku. Z kolei działania te zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Centrala NFZ  oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia w terminie do 28 września 2022 roku do godziny 12:00. Należy je przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres dostępny TU, a w temacie należy umieścić "uwagi KOC Za życiem".

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum