ZPP: apel o pieniądze z NFZ na samorządowe programy zdrowotne

Autor: ZPP, AK/Rynek Zdrowia • • 18 czerwca 2010 08:25

Związek Powiatów Polskich (ZPP) chce, aby NFZ współfinansował wybrane programy zdrowotne realizowane przez samorządy.

O zmianę prawa w tej materii samorządowcy zwrócili się do minister zdrowia Ewy Kopacz. Podkreślają, że w "dzisiejszym stanie prawnym nie ma możliwości współfinansowania samorządowych programów promocji zdrowia i profilaktyki zachorowań przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

"Co prawda programy zdrowotne objęte są katalogiem świadczeń gwarantowanych na podstawie tzw. ustawy koszykowej, jednakże należy zwrócić uwagę, że programy te nie są świadczeniem, jako takim, a raczej narzędziem umożliwiającym dostęp do świadczenia zdrowotnego. Ponadto katalog świadczeń gwarantowanych określa te przysługujące ubezpieczonemu, a nie żadnemu innemu podmiotowi – nie daje więc legitymacji samorządom terytorialnym do wystąpienia z wnioskiem o współfinansowanie programu” – pisze ZPP w liście do minister Kopacz.

Jak przypomina Związek, programy zdrowotne realizowane przez samorządy terytorialne zostały objęte procedurą oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, co ma pozytywnie wpłynąć na racjonalność, celowość oraz efektywność działań prowadzonych przez gminy, powiaty i województwa.

„Można więc przypuszczać, że w miarę upływu czasu programu prowadzone przez samorządy terytorialne będą pełniły coraz ważniejszą rolę – jako działania komplementarne w stosunku do programów zdrowotnych realizowanych centralnie – przez Ministerstwo Zdrowia lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Celowym więc wydaje się rozważenie włączenie się NFZ w finansowanie wybranych samorządowych programów zdrowotnych” – argumentują samorządowcy.

ZPP zapowiada, ze w najbliższym czasie przedstawi resortowi zdrowia szczegółowe propozycje zmian zapisów prawa, które pozwoliłby zrealizować podnoszony przez Związek postulat.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum