OZZL/Rynek Zdrowia | 20-11-2017 09:50

ZK OZZL: wzywamy rząd do porzucenia propagandy i podjęcia dialogu

W związku z akcją wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out oraz ze związanymi z nią wypowiedziami ministra zdrowia i marszałka Senatu, ZK OZZL ocenia, że zarzucanie lekarzom łamanie zasad etyki lekarskiej i oskarżanie ich o "porzucanie chorych" jest wielkim nadużyciem.

ZK OZZL przypomina, że maksymalny tygodniowy czas pracy lekarza to 48 godzin Fot. Jean-Pierre Bovin/Flickr.com (CC BY-ND 2.0) (zdjęcie ilustracyjne)

Jest to także, jak wskazuje Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w oświadczeniu wydanym w poniedziałek (20 listopada), pozbawione podstaw merytorycznych, bowiem lekarze, podobnie jak inni pracownicy, podlegają powszechnie obowiązującym przepisom o czasie pracy.

Tygodniowa norma czasu pracy lekarza wynosi 37 godzin i 55 minut, a maksymalny tygodniowy wymiar czasu pracy lekarza nie może przekraczać, wraz z nadgodzinami i dyżurami medycznymi, 48 godzin, co oznacza 2-3 dyżury w miesiącu.

Jak przypomina ZK OZZL, od 2008 r. lekarze mogą, dzięki klauzuli op-out, wyrazić zgodę na pracę w wymiarze przekraczającym maksymalny tygodniowy czas pracy, warto jednak pamiętać, że  wprowadzenie klauzuli miało charakter tymczasowy i miało dać jedynie ramy czasowe lepszemu zorganizowaniu ochrony zdrowia w krajach członkowskich UE tak, aby lekarze nie musieli pracować dłużej niż 48 godzin w tygodniu.

ZK OZZL po raz kolejny wzywa zatem rząd do poważnego potraktowania problemów publicznej ochrony zdrowia, porzucenia propagandowej retoryki w tej sprawie i podjęcie kroków, które faktycznie poprawią kondycję publicznego lecznictwa. Przypomina też o obietnicy złożonej przez premier Szydło, a dotyczącej podjęcia dialogu w tej sprawie z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.