XIV Forum Rynku Zdrowia: sesje dotyczące terapii i organizacji leczenia wybranych chorób

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 07 października 2018 20:56

Czternasta już edycja Forum Rynku Zdrowia odbędzie się w Warszawie w dniach 23 i 24 października 2018 r. To jedna z najbardziej prestiżowych, wielowątkowych debat o systemie ochrony zdrowia w naszym kraju, gromadząca co roku ponad 1000 uczestników. Trwa rejestracja na to wyjątkowe wydarzenie.

XIV Forum Rynku Zdrowia: sesje dotyczące terapii i organizacji leczenia wybranych chorób
Podczas sesji otwierającej ubiegołorczną edycję Forum Rynku Zdrowia; FOT. PTWP

Podczas tegorocznej edycji Forum odbędzie się 21 sesji o zróżnicowanej tematyce, obejmującej między innymi politykę zdrowotną, a także organizację, finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia. Na jeden z bloków tematycznych XIV Forum Rynku Zdrowia złożą się sesje dotyczące wybranych dziedzin medycyny.

Program Forum i rejestracja:  www.forumrynkuzdrowia.pl

Dyskusje panelowe poświęcone będę zarówno medycznym, jak i organizacyjnym aspektom terapii stwardnienia rozsianego, chorób sercowo-naczyniowych, nowotworowych, a także wybranych chorób rzadkich. Poniżej - ramowe programy sesji dotyczących tych zagadnień.

Leczenie stwardnienia rozsianego w Polsce - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań
• Główne wyzwania dotyczące leczenia pacjentów z SM w Polsce
• Organizacja i finansowanie terapii w stwardnieniu rozsianym - drogi do skutecznego modelu
• Dostępności innowacyjnych terapii w stwardnieniu rozsianym w Polsce - perspektywa decydentów, lekarzy i pacjentów
• Koszty pośrednie i bezpośrednie związane ze stwardnieniem rozsianym - próba bilansu
• Jakość życia polskich pacjentów z SM - mamy wiele do poprawienia

Polska kardiologia - osiągnięcia i wyzwania
• Leczenie chorób sercowo-naczyniowych w Polsce - przegląd i omówienie wskaźników dotyczących zapadalności oraz wyników terapii
• Wybrane zagadnienia organizacyjne i finansowe: kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca (KOS-zawał) - jak się sprawdza?
• Leczenie niewydolności serca - na jakim etapie jest program KONS?
• Elektroterapia w polskiej kardiologii - czy wykorzystujemy wszystkie możliwości?

• Hematoonkologia w Polsce - wybrane zagadnienia
• Nowotwory krwi - czy system ochrony zdrowia w Polsce nadąża za epidemiologią?
• Omówienie wybranych wskaźników dotyczących zapadalności i efektów leczenia polskich pacjentów z nowotworami krwi
• Czy i jak wyodrębnić z zakresu opieki onkologicznej zagadnienia dotyczące hematoonkologii?
• Kompleksowa i koordynowana opieka hematoonkologiczna - korzyści dla pacjentów
• Jak skutecznie leczyć pacjentów z nowotworami krwi - organizacja leczenia, dostęp chorych do innowacyjnych terapii i programy lekowe w wybranych chorobach hematoonkologicznych

Choroby rzadkie - wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce
• Sytuacja osób z chorobami rzadkimi w Polsce - skala problemu
• Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich - jaką rolę ma spełniać? 
• Katalog wyzwań - diagnostyka, rejestr chorób rzadkich, system ośrodków referencyjnych, finansowanie terapii
• Obecne i postulowane możliwości leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi, m.in. mukowiscydozą i SMA

Onkologia - obecne i postulowane rozwiązania organizacyjno-finansowe
• Polska na europejskiej mapie wybranych wskaźników zapadalności i wyników leczenia chorób nowotworowych
• Dlaczego Polsce potrzebna jest strategia walki z rakiem?
• Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej
• Dostęp polskich pacjentów do nowoczesnej diagnostyki i terapii na przykładzie wybranych chorób nowotworowych
• Koordynowane, kompleksowe leczenie onkologiczne - korzyści wynikające z takiego modelu

Udział w tych sesjach potwierdzili, między innymi (kolejność alfabetyczna):

Piotr Czauderna, kierownik, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, Gdański Uniwersytet Medyczny, koordynator, Sekcja Ochrony Zdrowia, Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP
Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia
Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego
Piotr Jankowski, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Inwazyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jacek Jassem, kierownik, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny, członek zarządu, Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem
Wiesław Jędrzejczak, kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, konsultant krajowy w dziedzinie hematologii
Jarosław Kaźmierczak, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, kierownik, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Ewa Lech-Marańda, dyrektor, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Janusz Meder, prezes, Polska Unia Onkologii, kierownik, Oddział Zachowawczy Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, przewodniczący, Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator, Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Joanna Parkitna, p.o. Dyrektora, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Piotr Ponikowski, kierownik, Katedra i Klinika Chorób Serca, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, kierownik, Klinika Kardiologii, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, prezes zarządu, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Danuta Ryglewicz, konsultant krajowy ds. neurologii, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Tomasz Sacha, kierownik, Katedra i Klinika Hematologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dorota Sands, kierownik, Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka
Gabriela Sujkowska, dyrektor, Wydziału Taryfikacji, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Adam Witkowski, kierownik, Klinika Kardiologii i Angiologii, Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prezes elekt, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Magdalena Władysiuk, wiceprezes, HTA Consulting 

Redakcja Rynku Zdrowia jak co roku, podczas uroczystej Gali Forum Rynku Zdrowia wręczy wyróżnienia - "Portrety Polskiej Medycyny" - osobom i instytucjom, których aktywność przyczynia się do poprawy funkcjonowania sektora medycznego w Polsce.

Szczegóły: www.forumrynkuzdrowia.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum