XI Krajowy Zjazd Lekarzy: nowelizacja ustawy refundacyjnej do TK

Autor: Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia • • 25 lutego 2012 12:12

Delegaci XI Krajowego Zjazdu Lekarzy zdecydowali o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zjazd podjął uchwałę zobowiązującą prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do wystąpienia do TK z wnioskiem o zbadanie konstytucyjność rozporządzenia w sprawie warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Chodzi tu o zapis dotyczący możliwości nałożenia kar umownych w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez świadczeniodawcę. Za uchwałą głosowało 260 delegatów, przeciwko - 7, również 7 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie zjazd w ramach apelu zobowiązał prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do rozważenia wystąpienia do TK w sprawie konstytucyjności niektórych zapisów nowelizacji ustawy refundacyjnej. Za apelem głosowało 266 delegatów, przeciw - 2, wstrzymało się od głosu - 6.

Zarówno projekt uchwały jak i opisywanego apelu został zgłoszony przez Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, który jest delegatem na zjazd.

Zjazd przyjął też stanowisko zgłoszone przez NRL w sprawie oparcia refundacji leków nie na wskazaniach rejestracyjnych, a zgodnie z aktualną wiedza medyczną.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum