Wzrosła liczba pielęgniarek i położnych. Nowy raport GUS

Autor: oprac. KM • Źródło: Główny Urząd Statystyczny04 grudnia 2022 15:00

W 2020 r. liczba pielęgniarek wynosiła 210 923 osoby, a położnych – 27 629. Odnotowano wzrost liczby pielęgniarek posiadających prawo wykonywania zawodu o 2,9 tys. i położnych o 0,7 tys. w roku 2020 r. w stosunku do 2019 roku.

Wzrosła liczba pielęgniarek i położnych. Nowy raport GUS
W 2020 r. liczba pielęgniarek wynosiła 210 923 osoby, a położnych – 27 629. Fot. Adobestock
 • Główny Urząd Statystyczny opublikował raport "Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019-2020"
 • W 2020 r. liczba pielęgniarek wynosiła 210 923 osoby, a położnych – 27 629
 • GUS zanotował wzrost liczby pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu o 2,9 tys. i położnych o 0,7 tys. w roku 2020 r. w stosunku do 2019 r.

 

Ponad 300 tys. pielęgniarek z prawem wykonywania zawodu

Jak podano w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego "Zasoby kadrowe w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych w latach 2019-2020", w 2020 r. liczba pielęgniarek mieszkających w Polsce i posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła 300,5 tys., a w 2019 r. – 297,6 tys. Z kolei liczba położnych posiadających prawo wykonywania zawodu wyniosła odpowiednio 39,5 tys. w 2020 r. i 38,8 tys. rok wcześniej.

Wśród pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 przeciętny wiek kobiet wynosił około 52 lat. W przypadku mężczyzn było to powyżej 41 lat. Dominującą grupę, prawie 1/3 ogółu, stanowiły osoby w wieku 50-59 lat.

97,5 proc. pielęgniarek to kobiety

Zgodnie z danymi GUS w 2020 roku wśród osób wykonujących zawód pielęgniarki zdecydowanie dominowały kobiety. ZUS wyliczył, że stanowiły one 97,5 proc. wszystkich pracowników tej grupy zawodowej. Liczba pielęgniarzy, zwłaszcza w grupach wiekowych powyżej 60 lat, była znikoma. 

Wśród pielęgniarek zaobserwowano zróżnicowanie struktury wieku mężczyzn i kobiet:

 • wśród mężczyzn dominującą grupę - po około 30 proc. w 2019 r. i w 2020 r. - stanowiły osoby w dwóch grupach wiekowych: 30-39 lat i 40-49 lat,
 • wśród kobiet zdecydowanie dominowały osoby w wieku 50-59 lat, które stanowiły 32,2 proc. wszystkich pracowników zarówno w 2019 r., jak i w 2020.

W 2020 r. liczba pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła 210,9 tys. (214,1 tys. w 2019 r.) a liczba położnych – 27,6 tys. (rok wcześniej – 27,7 tys.). Średni wiek pielęgniarki w latach 2019-2020 pracującej bezpośrednio z pacjentem wynosił około 49 lat, przy czym wśród mężczyzn był on zdecydowanie niższy (powyżej 40 lat).

Wśród ogółu pielęgniarek pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2020 r. najliczniejszą grupę (około 38,6 proc.) stanowiły osoby w wieku 50-59 lat (rok wcześniej – około 38,0 proc.). Wśród kobiet wykonujących pracę pielęgniarki najliczniejszą grupą były również osoby w wieku 50-59 lat, które stanowiły 39,3 proc. w 2020 r. i 38,6 proc. rok wcześniej. Wśród mężczyzn dominowały osoby w wieku 30-39 lat (32,6 proc., o 1,1 p. proc. więcej niż przed rokiem).

Przeciętna położna ma powyżej 49 lat

GUS poinformował również, że wśród położnych uprawnionych do wykonywania zawodu przeciętny wiek kobiet w 2020 r. wynosił powyżej 49 lat a mężczyzn powyżej 37 lat. Podobnie jak w przypadku pielęgniarek dominującą grupę - 30,8 proc. w 2020 r. i 31,3 proc. w 2019 r. - stanowiły osoby w wieku 50-59 lat.

Średni wiek ogółu położnych w 2020 r. pracujących z pacjentem wynosił 47 lat (46 lat rok wcześniej). Ze względu na ogromną dominację kobiet w zawodzie położnej podobnie wyglądał średni wiek kobiet w 2020 r., który wyniósł około 47 lat i był wyższy niż wiek mężczyzn (niecałe 37 lat i 36 lat w 2019 r.). Całkowita liczba mężczyzn pracujących bezpośrednio z pacjentem wykonujących ten zawód  2020 r. wynosiła 58 osób, w 2019 r. – 59.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
  PARTNERZY SERWISU
  partner serwisu
  partner serwisu

  Najnowsze