Wzrasta opłata za analizę AOTMiT. Procedowane jest rozporządzenie ministra zdrowia

Autor: oprac. MP • Źródło: RCL/Rynek Zdrowia09 marca 2022 12:29

Do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji wpłynął (9 marca) projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT oraz wysokości opłaty za tę analizę. Opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej wzrośnie do ponad 140 tys. zł.

Wzrasta opłata za analizę AOTMiT. Procedowane jest rozporządzenie ministra zdrowia
Siedziba AOTMiT w Warszawie Fot. Shutterstock
  • Według nowego projektu resortu zdrowia zmianie ulec ma wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję
  • - Obecna wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym - czytamy w uzasadnieniu
  • W projekcie rozporządzenia przyjęto, że opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wynosić będzie 140 364 zł
  • Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Nowe opłaty za analizę weryfikacyjną AOTMiT. Kwota wzrasta do ponad 140 tys.

W środę, 9 marca do Komisji Prawniczej Rządowego Centrum Legislacji wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT oraz wysokości opłaty za tę analizę.

- Zmiany wynikają z faktu wejścia w życie ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym. Na mocy tej ustawy Agencja zobowiązana jest do sporządzania analizy weryfikacyjnej w przypadku otrzymania od ministra zdrowia kopii wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej dla leku, który nie ma odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu wraz z analizami, o których mowa w art. 25a pkt 14 ustawy - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

- Tym samym zaistniała potrzeba uregulowania sposobu przygotowywania tej analizy. Biorąc pod uwagę wiedzę z zakresu oceny technologii medycznych, analiza weryfikacyjna realizowana przez Agencję w związku z otrzymaniem wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej będzie przygotowywana w taki sam sposób jak w przypadku analiz weryfikacyjnych dla innych wniosków refundacyjnych - napisano.

AOTMiT. "Wysokość opłaty nie odpowiada obecnym realiom ekonomicznym"

Wprowadzane rozporządzenie ma także zmienić wysokość opłaty za przygotowywanie analizy weryfikacyjnej Agencji. W uzasadnieniu podkreślono, że "zmiana ta ma na celu dostosowanie opłaty do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Agencję".

- Obecna wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji została ustalona ponad 7 lat temu i nie odpowiada ona obecnym realiom ekonomicznym, a przede wszystkim  nie pokrywa w pełni ponoszonych przez Agencję kosztów związanych z jej przygotowaniem - podkreślono. 

- Wyliczenia nowej kwoty opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji dokonano na podstawie rzeczywistych kosztów wykazanych w ramach sprawozdania z wykonania planu finansowego Agencji w układzie zadaniowym za 2019 r. dla zadania 20-3-3-1: Opracowywanie stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych - napisano.  

- Koszty realizacji wyżej wymienionego zadania wyniosły w 2019 r., w którym przygotowano 79 analiz weryfikacyjnych, 11 088 721,28 zł. Jednostkowy koszt przygotowania jednej analizy weryfikacyjnej Agencji za 2019 r. wyniósł w zaokrągleniu 140 364 zł - dodano w uzasadnieniu.

Opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej AOTMiT wzrośnie do 140 364 zł

W projekcie wyliczono, że średnia wysokość kosztów za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji - w oparciu o dane za lata 2018-2020 - wyniosła 141 868 zł (dla 2020 r. przyjęto szacowane wykonanie kosztów realizacji zadania).

- Biorąc powyższe pod uwagę w projekcie rozporządzenia przyjęto, że opłata za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji wynosić będzie 140 364 zł. - napisano. 

- Jednocześnie, nowa wysokość opłaty za przygotowanie analizy weryfikacyjnej Agencji, tj. 140 364 zł, mieści się w limicie ustawowym określonym w art. 35 ust. 3 zdanie drugie  ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wynoszącym nie więcej niż 150 000 zł - dodano.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie podmioty za taką analizę płacą 101 574 zł.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT oraz wysokości opłaty za tę analizę do pobrania poniżej.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum