Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie MZ wprowadza zmiany w refundacji

Autor: oprac. KG • Źródło: MZ, RCL, Rynek Zdrowia01 września 2021 15:21

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wprowadza zmiany w zakresie refundacji cewników. Jest też zmiana dotycząca środków absorpcyjnych.

Wykaz wyrobów medycznych. Rozporządzenie MZ wprowadza zmiany w refundacji
Rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2021 r. Fot. PTWP
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zostało skierowane do ogłoszenia
 • Nowelizacja wprowadza w załączniku do ww. rozporządzenia zmiany, będące odpowiedzią na postulaty pacjentów, lekarzy i organizacji pacjenckich. Celem tych propozycji jest zwiększenie dostępności do wyrobów medycznych - czytamy w uzasadnieniu
 • Ponadto część zmian uszczegóławia obowiązujące przepisy, aby wyeliminować problemy interpretacyjne
 • Nowelizacja wprowadza m.in. w zmiany w zakresie refundacji cewników
 • Ujednolicono limity finansowe w zakresie środków absorpcyjnych
 • Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

Co zmieni nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadza zmiany w zakresie refundacji cewników określonych w lp. 96 załącznika do rozporządzenia. Wyroby medyczne w tej pozycji wykazu zostały opisane jako ''cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane do 180 sztuk miesięcznie''.

Zaopatrzeniem objęto pacjentów:

 • Do ukończenia 18. roku życia wymagających wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego, z dysfunkcją neurogenną pęcherza moczowego lub nietrzymaniem moczu, lub zatrzymaniem moczu, lub przelewowym, refleksyjnym, naglącym nietrzymaniem moczu, lub niedoczynnością wypieracza, lub nadczynnością wypieracza, lub niedrożnością dróg moczowych, lub przeszkodą podpęcherzową, lub neurogenną dysfunkcją dolnych dróg moczowych
 • Powyżej 18. roku życia wymagający wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego.

Wskazano trzy limity finansowania dla trzech typów cewników jednorazowych urologicznych:

 • 5,35 zł za sztukę - cewnik hydrofilowy gotowy do użycia
 • 2,60 zł za sztukę - cewnik hydrofilowy aktywowany wodą
 • 0,80 zł za sztukę -  cewnik niepowlekany.

Powyższe umożliwi pacjentowi dobranie najlepiej odpowiadającego na jego potrzeby zaopatrzenia, ponieważ będzie mógł w ramach jednego zlecenie uzyskać refundację na różne typy cewników (hydrofilowe gotowe do użycia, hydrofilowe, aktywowane wodą, a także niepowlekane), jednak ich łączna liczba nie może przekroczyć limitu ilościowego, czyli 180 sztuk.

W przepisach określono także, że wyrób ten jest zaopatrzeniem miesięcznym, a udział własny pacjenta w limicie finansowania wynosi 0% w przypadku pacjentów do ukończenia 18 roku życia i 30% dla pacjentów powyżej 18 roku życia.

Środki absorpcyjne - pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie środków absorpcyjnych lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia pieluchomajtki do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie pieluchy anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie majtki chłonne do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie podkłady do 90 sztuk miesięcznie lub zamiennie wkłady anatomiczne do 90 sztuk miesięcznie.

Limity finansowe w tych pozycjach zostały ujednolicone ponieważ dotyczą tych samych wyrobów. Udział własny pacjenta w limicie dla obu pozycji wykazu ustalono na poziomie 30%.

Dokonano podziału na dwie podgrupy, w pierwszej: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne i majtki chłonne z limitem finansowania 1,70 zł sztuka, w drugiej: podkłady i wkłady anatomiczne z limitem finansowania 1 zł. sztuka. Dodatkowo w drugiej grupie wskazano by minimalna chłonność produktów, które mogą być oferowane w refundacji była na poziomie minimum 250 ml. Ponadto wprowadzono wyłączenie możliwości jednoczesnego zaopatrzenia pacjenta w ramach obu ww. pozycji wykazu.

Rozszerzono kryteria przyznawania wyrobów medycznych

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wprowadza:

 • lp. 69 załącznika do rozporządzenia rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem oraz lp. 70 załącznika do rozporządzenia nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem o pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (limfadenektomia pachowa ALND; biopsja węzła wartowniczego SLNB wraz z późniejszą radioterapią);
 • lp. 130 załącznika do rozporządzenia wózek inwalidzki specjalny i lp. 131 załącznika do rozporządzenia wózek inwalidzki specjalny dziecięcy o pacjentów po amputacjach lub z wrodzonym brakiem kończyn;
 • lp. 135 załącznika do rozporządzenia sensor/elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) o pacjentów z cukrzycą typu 3;
 • lp. 136 załącznika do rozporządzenia transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) o pacjentów z cukrzycą typu 3;
 • lp. 137 załącznika do rozporządzenia czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) o pacjentów z cukrzycą typu 3.

Pełna treść Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum