PAP/Rynek Zdrowia | 17-01-2019 09:01

"Wspólnie dla zdrowia" w Lublinie: o wynagrodzeniu i kształceniu kadr w ochronie zdrowia

Pod hasłem "Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój" obradować będzie w czwartek (17 stycznia) w Lublinie czwarta konferencja organizowana w ramach debaty ogólnopolskiej "Wspólnie dla zdrowia".

Jedna z debat z cyklu "Wspólnie dla zdrowia". Fot. Archiwum

Konferencję otworzą członkowie rady społecznej debaty: prof. Tomasz Hryniewiecki z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie i dr hab. Paweł Ptaszyński z Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas konferencji planowane jest wystąpienie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef MZ, który jest inicjatorem debaty, uważa, że decyzja o zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB to wyjątkowa szansa na wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia i ma nadzieję, że dzięki debacie powstanie wieloletni plan rozwoju systemu, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

Podczas czwartkowej konferencji zaplanowano trzy sesje: "Kształcenie przed- i podyplomowe kadr medycznych", "Nowe zawody w medycynie - ich rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia" oraz "Wynagrodzenia w ochronie zdrowia".

Elementem konferencji będą wykłady: wprowadzający Pawła Ptaszyńskiego o kadrach medycznych oraz zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych Adama Niedzielskiego "Kadry w zasobach NFZ". Planowane jest także sprawozdanie z prac zespołu przygotowującego projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia" zaplanowano siedem konferencji. Pierwsza odbyła się w czerwcu w Warszawie pod hasłem "Pacjent i system - zasady działania opieki medycznej"; druga obradowała we wrześniu w Krynicy-Zdroju, a jej hasłem przewodnim było: "Medycyna, finanse, gospodarka". Trzecią konferencję "Własność, zarządzanie, odpowiedzialność" zorganizowano w Łodzi.

Po Lublinie debaty odbędą się jeszcze w Gdańsku, Białymstoku i ponownie w Warszawie. Ostatnia, w stolicy, planowana jest w czerwcu 2019 r. 

Katarzyna Lechowicz-Dyl