''Wspólnie dla zdrowia'' w Gdańsku: potrzebny nowy system pozasądowych odszkodowań dla pacjentów

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 lutego 2019 19:35

Potrzebny jest nowy system pozasądowego dochodzenia odszkodowań przez pacjentów za zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej - ocenili eksperci uczestniczący w czwartek (28 lutego) w konferencji w Gdańsku w ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia".

''Wspólnie dla zdrowia'' w Gdańsku: potrzebny nowy system pozasądowych odszkodowań dla pacjentów
Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania nowego modelu pozasądowych roszczeń odszkodowawczych. Fot. Biuro prasowe RPP

Na konferencji dyskutowano m.in. o poprawie skuteczności leczenia i bezpieczeństwa pacjentów zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych.

Halina Kutaj-Wąsikowska z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przypomniała wyniki prowadzonych w 2015 r. badań na temat zdarzeń niepożądanych w polskich szpitalach. Mówiła, że z badań opinii publicznej wynikało, że ponad 80 proc. respondentów uznało doznanie szkody w trakcie szpitalnego leczenia za prawdopodobne lub raczej prawdopodobne. Tylko niewielki odsetek był przeciwnego zdania.

Z kolei w badaniu opinii personelu lekarskiego i pielęgniarskiego ponad 86 proc. ankietowanych odpowiedziało, że uczestniczyło w zdarzeniu niepożądanym lub było jego świadkiem w szpitalu. Na podstawie przeglądu dokumentacji medycznej oszacowano, że ponad 7 proc. hospitalizacji w polskich szpitalach kończy się zdarzeniem niepożądanym. Przy 7,5 mln hospitalizacji rocznie oznacza to ponad 500 tys. takich zdarzeń.

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, mówiąc o bezpieczeństwie pacjenta i monitorowaniu zdarzeń niepożądanych, zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania nowego modelu pozasądowych roszczeń odszkodowawczych.

Przypomniał, że obecnie działający pozasądowy system kompensacyjny w zakresie orzekania o zdarzeniach medycznych przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych został wprowadzony ustawą z 2011 r. Miało to usprawnić i uprościć dochodzenia roszczeń przez pacjentów za szkody doznane w następstwie udzielania im świadczeń zdrowotnych w szpitalach.

- W mojej ocenie ten system, oparty na orzekaniu o odszkodowaniu przez wojewódzkie komisje, jest nieefektywny. Nie realizuje założonych celów, a zatem powinien ulec zmianie - podkreślił.

Przypomniał, że tylko w 20 w proc. przypadków pacjenci przyjmują propozycję szpitala co do wysokości odszkodowania w sytuacji, kiedy komisja orzeknie, że do zdarzenia niepożądanego faktycznie doszło. Ustawodawcy przewidywali, że po wprowadzeniu tego systemu rocznie powinno się pojawić około stu spraw związanych z błędami medycznymi, a - jak zauważył - co roku jest wytaczanych około tysiąca nowych powództw.

Chmielowiec powiedział, że w jego ocenie system powinien zmienić się w tak, by szybko zapewnił pacjentom wypłatę świadczenia w odpowiedniej wysokości i nie koncentrował się na kwestii winy personelu medycznego. Dodał, że niezależnie od wyboru modelu systemu pozasądowego dochodzenia odszkodowań przez pacjentów za zdarzenia niepożądane w opiece zdrowotnej podstawową kwestią jest zapewnienie właściwego finansowania.

W debacie poza lekarzami i ekspertami w dziedzinie organizacji i zarządzanie w służbie zdrowia uczestniczyli przedstawiciele organizacji pacjentów. Przewodnicząca zespołu ds. praw i obowiązków pacjenta Urszula Jaworska oceniła, że pierwszy raz zdarza się, że pacjenci z własnej perspektywy mogą wypracować propozycje zmian systemowych.

- Jest to o tyle cenne, że do tej pory uważano, że organizacje mają niewiele do powiedzenia - dodała.

V konferencja debaty "Wspólnie dla zdrowia", zorganizowana w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, poświęcona była profilaktyce i zdrowiu publicznemu, w tym świadomości, odpowiedzialności i bezpieczeństwu pacjentów.

Inicjatorem ogólnopolskiej debaty jest minister zdrowia Łukasz Szumowski, który uważa, że decyzja o zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB to wyjątkowa szansa na wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia i ma nadzieję, że dzięki debacie powstanie wieloletni plan rozwoju systemu, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

W ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia" zaplanowano siedem konferencji. Pierwsza odbyła się połowie ub. roku w Warszawie pod hasłem "Pacjent i system - zasady działania opieki medycznej". Kolejne odbyły się w Krynicy-Zdroju, Łodzi i w Lublinie. Zaplanowano jeszcze debaty w Białymstoku i ponownie w Warszawie, w czerwcu 2019 r.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum