Wielkopolskie: ORL popiera zmiany w kształceniu podyplomowym i prawie pracy

Autor: KG/Rynek Zdrowia • • 10 lutego 2019 10:10

Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w stanowisku z 9 lutego 2019 r. wyraziła poparcie dla projektu reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, będącej wynikiem prac zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wielkopolskie: ORL popiera zmiany w kształceniu podyplomowym i prawie pracy
Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej popiera prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem. Fot. Fotolia

Jak podnosi Wielkopolska Izba Lekarska, projekt reformy kształcenia podyplomowego i prawa pracy, zawierający propozycje konkretnych zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i innych ustawach oraz  w rozporządzeniach, to dokument będący podstawą do gruntownej zmiany kształcenia podyplomowego lekarzy w Polsce.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej projekt realizuje zgłaszane od lat postulaty środowiska lekarskiego, w tym:
- zmiana programu stażu podyplomowego polegająca na jego upraktycznieniu,
- wprowadzenie ogólnopolskiego, przejrzystego procesu rekrutacji na specjalizację,
- odbiurokratyzowanie oraz cyfryzacja procesu kształcenia specjalizacyjnego,
- zwiększenie roli oraz wprowadzenie wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji,
- wprowadzenie umiejętności lekarskich, weryfikacja listy specjalizacji,
- pro-lekarskie i pro-pacjenckie zmiany dotyczące prawa pracy,
- wsparcie prawne dla lekarek w ciąży oraz matek-lekarek,
- przekazanie administracyjnego prowadzenia kształcenia do izb lekarskich.

''Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej popiera prowadzenie dalszych prac legislacyjnych nad przedstawionym projektem, z zastrzeżeniem konieczności utrzymania wszystkich kluczowych zapisów. Uważa również za niezbędny warunek ich powodzenia zagwarantowanie stałego finansowania zmian opisanych w projekcie'' - zaznacza ORL WIL w swoim stanowisku.

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum