Barbara Bulanowska | 03-02-2015 13:05

Wdrażanie pakietu jest trudne także dla płatnika

W pełni zdaję sobie sprawę z ogromu wątpliwości i stresu świadczeniodawców związanego z wdrażaniem pakietu onkologicznego. Dotyczy to także oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest przecież jednym z realizatorów pakietu - zaznacza Barbara Bulanowska, dyrektor Małopolskiego Oddział Wojewódzkiego NFZ.

Docierają do nas m.in. ze szpitali pytania oraz wątpliwości, sami także identyfikujemy różne kwestie, które wymagają wyjaśnienia. Przekazujemy je do Ministerstwa Zdrowia.

Musimy jednak mieć na uwadze, że wprowadzanie zasad zawartych w pakiecie onkologicznym jest - wbrew pozorom - bez wątpienia trudną oraz złożoną reformą. Można powiedzieć, że dotyczy „tylko” jednej dziedziny, jednak w tym przypadku chodzi o coś znacznie więcej - o zmianę sposobu myślenia na temat diagnozowania i całego procesu terapeutycznego.

Zadanie jest tym bardziej skomplikowane, że wraz z wprowadzeniem pakietu, zmienia się także sposób finansowania. Dotychczas płaciliśmy za poszczególne świadczenia, natomiast teraz wdrażamy finansowanie kompleksowego leczenia onkologicznego jako procesu.

Obecnie pakiet jest mocno krytykowany, szczególnie przez dyrektorów szpitali, ale też przez samorząd lekarski.

Musimy jednak zacząć od samej koncepcji pakietu, nad którą dyskutowaliśmy ostanie pół roku. Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tych rozwiązań. Jako szef wojewódzkiego oddziału Funduszu przez całe lata wysłuchiwałam narzekań lekarzy oraz pacjentów na temat niefunkcjonalności leczenia onkologicznego w naszym kraju, ograniczeń w dostępie do tych świadczeń, odsyłania chorych od placówki do placówki, zagubienia pacjentów w systemie itp.

Pakiet nie jest przedsięwzięciem mającym na celu zadowalanie świadczeniodawców. Jest to przede wszystkim projekt stworzony dla pacjentów. I okazuje się, że pacjenci są z pakietu zadowoleni, także z tzw. zielonej karty.

Oczywiście i lekarzom, i pacjentom udziela się zdenerwowanie, będące efektem wprowadzania nowych rozwiązań. To w pełni zrozumiałe. Jednak w świadomości pacjentów powstaje pewność, że ze swoją chorobą nie pozostaną sami.

Od dawna wszyscy narzekamy, że nowotwory są w Polsce zbyt późno diagnozowane i leczone. Centra Onkologii często wskazywały, że leczenie onkologiczne jest u nas nastawione na bardzo kosztowną, a zarazem nieefektywną terapię paliatywną.

Od wielu lat większość środków przeznaczanych na wzrost finansowania leczenie onkologicznego pochłaniały nakłady na terapie lekowe. Jednocześnie zaniedbywaliśmy szybkie diagnozowanie oraz wdrażanie w możliwie krótkim czasie skutecznej terapii.

Ta tendencja musi się zmienić. Właśnie dlatego ścieżka przewidziana w pakiecie onkologicznym rozpoczyna się od podstawowej opieki zdrowotnej.

Pakiet oczywiście wymaga dalszej pracy, w tym między innymi w zakresie onkologii dziecięcej, jednak zapoczątkował to, o co środowisko medyczne apelowało od wielu lat - bezlimitowe oraz kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych.

Wypowiedź podczas Regionalnego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia (Kraków, 28 stycznia 2015 r.).