Ważne zmiany w POZ. Jest rozporządzenie ministra zdrowia. Chodzi o nocną i świąteczną opiekę

Autor: oprac. WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia14 listopada 2021 18:30

POZ. Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowelizacja ma związek w wprowadzeniem od 1 października zasad opieki koordynowanej w POZ.

FOT. Koordynowana opieka wkracza do POZ stopniowo - przekonuje Ministerstwo Zdrowia PAP/Łukasz Gągulski
  • Ministerstwo Zdrowia: Zmiany dotyczące koordynacji opieki w POZ są wprowadzane stopniowo
  • Dotyczy to zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów, jak i w zasadach ich finansowania - zaznacza MZ
  • Nowy i odmienny sposób finansowania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej wymaga doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów nie mają do tych świadczeń zastosowania - informuje resort zdrowia

Koordynacja. Zmiany są wprowadzane stopniowo

Resort zdrowia przypomina, że od dnia 1 października 2021 r., zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej rozpoczęto wdrażanie opieki koordynowanej w POZ.

- Zmiany są wprowadzane stopniowo, zarówno w warunkach organizacyjnych realizacji umów, jak i w zasadach ich finansowania określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - wskazuje MZ.

Obowiązujący od dnia 1 października 2021 r. przepis art. 159 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadził możliwość wyodrębnienia w umowach zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, dodatkowych środków przeznaczonych na zapewnienie:

  1. Koordynacji opieki nad świadczeniobiorcą z uwzględnieniem innych zakresów świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2, oraz osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. podstawowej opiece zdrowotnej (budżet powierzony)
  2. Profilaktycznej opieki zdrowotnej (opłata zadaniowa)
  3. Oczekiwanego efektu zdrowotnego i jakości opieki (dodatek motywacyjny).

Nowy sposób finansowania wymaga doprecyzowania

- Nowy i odmienny sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej wymaga doprecyzowania, które przepisy ogólnych warunków umów (OWU) nie mają do tych świadczeń zastosowania. Brak doprecyzowania tej kwestii może wzbudzić wątpliwości świadczeniodawców co do zakresu przepisów OWU odnoszących się do świadczeń w POZ - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

- Wynika to m.in. z faktu, że zgodnie z art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy do zawierania umów ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie stosuje się przepisów art. 136 ust. 1 pkt 5 (w umowach tych nie określa się kwoty zobowiązania) oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań do zawierania umów - wyjaśnia MZ.

- Proponuje się doprecyzowanie przepisu § 33a ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez dodanie do niego wyrazów "umów zawieranych ze świadczeniodawcami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej" - podaje resort zdrowia.

Czytaj też:

Opieka koordynowana w POZ na razie tylko na „papierze”

Opieka koordynowana w POZ. "Jesteśmy nieprzygotowani"

Opieka koordynowana. Weszła do POZ, ale jej nie widać. "Jak długo tak będzie?"

Rozporządzenie - do pobrania poniżej.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum