PAP/Rynek Zdrowia | 16-10-2019 14:41

Warszawa: trwa program wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Do końca 2019 r. trwa w Warszawie program "Opieka wytchnieniowa", współfinansowany z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i miasta stołecznego Warszawy. By z niego skorzystać, należy złożyć m.in. wniosek do ośrodka pomocy społecznej w swojej dzielnicy.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

W stolicy można uzyskać bezpłatną pomoc w opiece nad dzieckiem lub osobą dorosłą, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji w ramach programu "Opieka wytchnieniowa". Program ten współfinansowany jest z pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i miasta stołecznego Warszawy.

Celem tego programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Do programu kwalifikują się osoby wymagające stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby ze względu na znacznie ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji lub potrzebujące pomocy opiekuna w czasie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Opieka wytchnieniowa skierowana jest także do osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź równoważnym.

Usługi opieki w ramach programu realizowane są w trzech modułach: moduł I - usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z programu; moduł II - usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (na Żoliborzu i w Wawrze) w formie pobytów 7- lub 14-dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych (nabór uzupełniający wniosków do modułu II trwa do 31 października 2019 r.) oraz moduł III - usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Aby skorzystać z "Opieki wytchnieniowej" należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej w swojej dzielnicy oraz dokumenty, m.in.: w przypadku osób (poniżej 16 lat) z niepełnosprawnościami - orzeczenie o niepełnosprawności zawierającego wskazania o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz w przypadku osób (powyżej 16 lat) z niepełnosprawnościami - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie równoważne.

Program realizowany do końca 2019 r. jest finansowany ze pieniędzy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1216768 zł (80 proc.) i m.st. Warszawy w wysokości 304192 zł (20 proc.)

Dorota Stelmaszczyk (PAP)