RPP, MAK/Rynek Zdrowia | 06-11-2019 16:02

Warszawa: spotkanie ws. powołania Rady Organizacji Pacjentów przy RPP

W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się w środę (6 listopada) spotkanie organizacyjne dotyczące powołania Rady Organizacji Pacjentów - podaje w informacji prasowej Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura RPP.

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta; FOT. PTWP

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec przedstawił podczas spotkania wyzwania stojące przed Radą Organizacji Pacjentów (ROP) oraz w jakich obszarach mogą być podejmowane wspólne działania i inicjatywy.
 
- Jesteście ważni, Wasz głos się liczy. Chcemy, by liczył się jeszcze bardziej, jako głos całego środowiska pacjentów. Stąd moja decyzja, by nie czekając na nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta rozpocząć prace Rady - powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Dodał, że chciałby, by Rada była partnerem i doradcą Rzecznika i „wskazywała na to, co najważniejsze, była wspólnym głosem pacjentów w sprawach najistotniejszych”. 

Do zadań Rady Organizacji Pacjentów będzie należeć przede wszystkim:
• Określanie obszarów zagrożeń realizacji i przestrzegania praw pacjenta
• Wyrażanie stanowisk w sprawach przedstawionych Radzie przez RPP
• Zaangażowanie w obszarze wyzwań systemowych dotyczących zdrowia
• Podejmowanie, wspólnie z Rzecznikiem, działań związanych z edukacją i promocją w zakresie praw pacjenta
• Opiniowanie aktów prawnych
• Wzajemne wsparcie przy współpracy z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami.
 
W ramach ROP ma też zostać powołany Zespół Koordynujący, który m.in. będzie odpowiedzialny za przygotowywanie harmonogramu posiedzeń Rady oraz planu pracy na dany rok, a także projektów stanowisk we współpracy z RPP.

Przedstawiciele organizacji pacjentów do 22 listopada br. mogą zgłaszać uwagi co do koncepcji organizacji prac Rady, przesyłając je na adres: rop@rpp.gov.pl. Do końca listopada zostanie opublikowana ostateczna treść regulaminu organizacyjnego, a między 2 a 16 grudnia 2019 odbędzie się formalna rejestracja organizacji, wyrażających chęć pracy w ramach Rady.

Wszystkie szczegóły będą publikowane regularnie na stronie internetowej Rzecznik Praw Pacjenta. Rada Organizacji Pacjentów rozpocznie regularne, merytoryczne działania w styczniu 2020 roku.